Mobilné odbery krvi

Termíny mobilných odberov krvi v Senici 2. polrok 2023:

22.8.2023

11.9.2023

24.10. 2023

21.11. 2023

12.12.2023

Na mobilný odber krvi je potrebné sa vopred telefonicky prihlásiť: 0911839530

Pre darcov krvi v súvislosti s chorobou COVID-19 platia nasledovné kritériá :

– Darca, ktorý navštívil mimoeurópsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, môže znovu darovať krv 28 dní po opustení krajiny (s ohľadom na možnosť prenosu iných infekcií ako COVID-19, napr. WNV….).

– Darca, ktorý navštívil Európsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, môže znovu darovať krv 14 dní po opustení krajiny.

– Darca, ktorý bol v styku s človekom chorým na COVID-19 alebo s človekom v karanténe alebo bol v úzkom kontakte (menej ako 2m, bez rúška) s človekom, ktorý pricestoval v priebehu posledných 14 dní zo zahraničia, a nemal infekciu dýchacích ciest, môže znovu darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto človekom.

– Darca, ktorý prekonal infekciu COVID-19 a mal robený kontrolný PCR alebo antigénový test, môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby) a negatívnom výsledku kontrolného PCR alebo antigénového testu na COVID-19.

– Darca, ktorý prekonal infekciu COVID-19 a nemal robený kontrolný PCR alebo antigénový test, môže znovu darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a liečby). V prípade, že darca prekonal bezpríznakové ochorenie COVID-19, môže znovu darovať krv 28 dní po pozitívnom výsledku PCR alebo antigénového testu na COVID-19.

– Darca, ktorý prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest a testom bolo vylúčené ochorenie COVID-19, môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).

– Darca, ktorý prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest a nebol testovaný na COVID-19 a zároveň nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu ani anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe, môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).

– Darca, ktorý prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest podozrivú z COVID-19 (má pozitívnu cestovateľskú anamnézu alebo anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe) a nebol testovaný na COVID-19, môže znovu darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).

– Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo býva v zahraničí a denne prechádza cez slovenské hranice, je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.

Darca, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv:1. najskôr 14 dní po aplikácii každej očkovacej dávky mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) alebo proteínových vakcín (Novavax, Sanofi )2. najskôr 28 dní po aplikácii každej očkovacej dávky vektorových vakcín (Astra Zeneca, Johnson&Johnson)Pozn. Odporučenie môže byť zmenené, ak budú k dispozícii nové informácie na základe ďalších skúseností s očkovaním proti ochoreniu COVID-19, event. po dodaní iných ďalších vakcín na Slovensko.Po darovaní krvi je možné absolvovať očkovanie za 24 hodín, ak nie sú žiadne ťažkosti súvisiace s odberom krvi.

Darca ktorý príde darovať krv môže vstúpiť len s ochranným rúškom na tvári alebo jeho náhradou.Pri vstupe bude darcovi odmeraná teplota a darca bude požiadaný, aby si vydezinfikoval ruky.

Darca vyplní hárok (Check list) s otázkami týkajúcimi sa anamnézy súvisiacej s chorobou COVID-19.Až keď prejde darca touto „vstupnou kontrolou“, bude sa môcť zaregistrovať a pokračovať v bežnom postupe pri darovaní krvi.

Nezabudnite !!! v prípade, že sa u Vás objavia príznaky respiračného ochorenia alebo zvýšená teplotanad 37°C v priebehu 14 dní po darovaní krvi alebo jej zložiek, neodkladne to oznámte pracovisku, kde ste krv darovali.

Ďalšie články