Organizačná štruktúra Senica

Predseda Územného spolku:

• prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD. MPH

Riaditeľ:

• PhDr. Miriam Madunická, PhD.

Územná rada 

predseda: 

• prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD. MPH

Podpredseda: 

• PhDr. Emília Potúčková

členovia:

• Anna Kocichová

• Veronika Kopúnková

• Mgr. Juraj Smolár

Kontrolná rada 

predseda: 

• Vlasta Veselá

členovia: 

• Alžbeta Rubliková

• Peter Pecha 

• Mgr. Milena Ambrúsová

• Oľga Horvátová