Sociálne služby

SČK, územný spolok Senica na základe zápisu do Registra poskytovateľov sociálnych služieb poskytuje nasledovné sociálne služby

Prepravná služba 

Jedáleň SČK Senica

Špecializované sociálne poradenstvo

Kompenzačné pomôcky

Opatrovateľská služba

Denný stacionár

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu