Program pomoci pri ubytovaní / Програма допомоги у забезпеченні житлом переміщених осіб

Словацький Червоний Хрест за підтримки Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця також надає допомогу з житлом переміщеним особам з України. Він також підтримує словацькі приймаючі сім’ї, які надають житло переміщеним особам. Однак, станом на 30 вересня 2023 року, реєстрація на цю програму була закрита. Насамперед на основі оцінки економічних і соціальних показників заявників. Сім’ї, які наразі зареєстровані в програмі, зможуть скористатися нашою фінансовою допомогою відповідно до їхніх індивідуальних умов найпізніше до лютого 2024 року.  

Словацький Червоний Хрест реалізує цю програму в офісах першого контакту через свої п’ять територіальних об’єднань:

  • Банська Бистриця
  • Нітра/Топольчани
  • Кошице
  • Жиліна
  • Попрад

Slovenský Červený kríž s podporou Medzinárodnej federácie Červeného Kríža a Červeného polmesiaca poskytuje aj pomoc pri ubytovaní vysídlenému obyvateľstvu z Ukrajiny. Podporuje tiež slovenské hostiteľské rodiny, ktoré poskytujú ubytovanie vysídleným ľuďom. Registrácia do tohto programu však už bola ukončená k 30. septembru 2023, prebiehala predovšetkým na základe posúdenia ekonomických a sociálnych ukazovateľov žiadateľov. Rodiny, ktoré aktuálne sú v programe zaregistrované, budú benefitovať z našej finančnej pomoci podľa individuálnych podmienok maximálne do februára 2024.  

Slovenský Červený kríž zabezpečuje tento program v Kanceláriách prvého kontaktu prostredníctvom svojich piatich územných spolkov:

  • Banská Bystrica
  • Nitra/Topoľčany
  • Košice
  • Žilina
  • Poprad