Sila ľudskosti

Svet sa v roku 2020 ocitol zoči-voči spoločnej výzve. Pandémia koronavírusu ovplyvnila život jednotlivcov a celej spoločnosti i na Slovensku. Dotkla sa aj Slovenského Červeného kríža (SČK). Dlhé desaťročia sme sa nestretli s takým množstvom žiadostí o pomoc.

Červený kríž reagoval rýchlo. Zabezpečovali sme doručovanie potravín, hygienických potrieb, liekov. Šili a distribuovali sme ochranné rúška, rozšírili donášku teplých obedov. Starali sme sa o ľudí v karanténe, poskytovali psychologickú podporu, doteraz prevádzkujeme mobilné testovacie miesta. Zároveň  sme zabezpečovali každodennú činnosť, starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, monitorovanie zdravotného stavu a potrieb ľudí bez domova.

Veríme v SILU ĽUDSKOSTI. Veríme, že vzájomná pomoc a podpora v ťažkých chvíľach ľudí zbližuje. Každý príspevok 2 % z vašich daní pre Slovenský Červený kríž je pre nás dôkazom, že viac ako 150-ročná snaha zmierňovať utrpenie a pomáhať si navzájom má zmysel.

Ako poukázať 2 % (3 %) z dane Slovenskému Červenému krížu

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

Do 15. 2. 2021 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať:

2 % z Vašej zaplatenej dane – táto suma musí byť minimálne 3,00 €.
3 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2020 ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín a získate potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.

Do VYHLÁSENIA vypíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať. Potrebné tlačivo si môžete stiahnuť priamo na tejto stránke.

Tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane, príp. aj Potvrdenie od organizácie (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

Vypočítajte si:
2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Suma je však minimálne 3,00 €.
ALEBO
3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú uvedené nižšie na tejto stránke.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2021) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!

Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko, adresa) prijímateľovi podielu vašich daní. Slovenský Červený kríž takto dostane informáciu, že sme od vás obdržali podporu – doteraz tieto informácie neboli prístupné. Na základe následného dohovoru budeme môcť v prípade vášho záujmu poslať vám poďakovací dekrét a zverejniť tiež poďakovanie na našej webstránke, vo výročnej správe a prípadne ďalších materiáloch.

Právnické osoby podávajúce daňové priznanie

  1. Vypočítajte si Vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
  2. Vyplňte príslušné údaje o Slovenskom Červenom kríži (viď nižšie) a sumu zodpovedajúcu 1 % resp. 2 % dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní, do 31. marca 2021 zaplaťte daň za rok 2020 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

* Poznámka:
Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.marca 2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. marca 2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky)

V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) prijímateľovi vašich 1 % resp. 2 %. Slovenský Červený kríž takto dostane informáciu, že sme od vašej spoločnosti obdržali podporu – doteraz tieto informácie neboli prístupné. Na základe následného dohovoru budeme môcť v prípade vášho záujmu poslať vašej spoločnosti poďakovací dekrét a zverejniť tiež poďakovanie na našej webstránke, vo výročnej správe a prípadne ďalších materiáloch.

Potrebné údaje

Názov: Slovenský Červený kríž
Sídlo: Grösslingová 24, 814 46 Bratislava
IČO: 00177466
Právna forma: Slovenský Červený kríž

Ak chcete svojimi 2 % z daní podporiť činnosť Slovenského Červeného kríža priamo vo vašom meste, potrebné údaje nájdete nižšie:

územný spolokIČOsídlo
Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica00416045Pod Urpínom 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica35679956Bratská 9
969 01 Banská Štiavnica
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto00584410Miletičova 59
821 09 Bratislava
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava – okolie31773257Pribinova 15
903 01 Senec
Slovenský Červený kríž, územný spolok Čadca00416053Pribinova 3
022 01 Čadca
Slovenský Červený Kríž, územný spolok Dolný Kubín00416061J. Ťatliaka 8
026 01 Dolný Kubín
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda00415944Alžbetínske nám. 1203
929 01 Dunajská Streda
Slovenský Červený kríž, územný spolok Galanta00415952Bratislavská 71
924 01 Galanta
Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné00416185Kukorelliho 60
066 01 Humenné
Slovenský Červený kríž, územný spolok Komárno00415961Dunajské nábrežie 12
945 01 Komárno
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto00416193Komenského 19
040 01 Košice
Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice00415979Poľná 6
934 01 Levice
Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš00416070Kuzmányho 15
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec00416088Zvolenská cesta 27
984 01 Lučenec
Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce00416215Nám. Osloboditeľov 82
071 01 Michalovce
Slovenský Červený kríž, územný spolok Nitra00415987Vajanského 7
950 50 Nitra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky00415995Žerotínova bašta 1
940 01 Nové Zámky
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad00416223Karpatská 7
058 01 Poprad
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov00416231Jarková 45
080 01 Prešov
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza00416118Staničná 2
971 01 Prievidza
Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota00416126Hurbanova 15
979 01 Rimavská Sobota
Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava00416240Pionierov 8
048 01 Rožňava
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica00416002Kalinčiakova 46
905 01 Senica
Slovenský Červený kríž, územný spolok Snina361520051. mája 17
069 01 Snina
Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová Ves00416258nám. SNP č. 2
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov00416274M. R. Štefánika 176
075 01 Trebišov
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín00416029Stromová 5
911 01 Trenčín
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trnava00416037Botanická 32
917 01 Trnava
Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina00416169Moyzesova 38
010 01 Žilina