Slávnostné ocenenie darcov krvi v roku 2020

Darcovia sú osobnosti, ktorí nezištne darujú životodarnú tekutinu, a tým zachraňujú mnohé ľudské životy, bez nároku na honorár, no odmenou im je dobrý pocit.

Ich ľudské konanie si právom zaslúži spoločenské uznanie a naše úprimné poďakovanie.  

Na úvod sa prítomným prihovorila riaditeľka územného spolku Slovenského Červeného kríža v Snine Anna Pavlíková a následne primátorka mesta Snina Daniela Galandová. Obe vyjadrili svoje poďakovanie za opakované hrdinské činy darcov krvi.

Slávnostné ocenenie plaketami profesora Dr. Jana Janského a Kňazovického medailou za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu odberov oceneným odovzdala MUDr. Biserka Kupčová.   

Tieto vzácne ocenenia získali:

Najvyššie ocenenie Slovenského Červeného Kríža – medailu prof. Kňazovického – ktorú získavajú muži za 100 bezpríspevkových darovaní krvi získal: Ján Demjan.

Diamantovú plaketu pre mužov, ktorí darovali krv 80-krát získali: Juraj Hakoš a Peter Juško.

Všetci ocenení boli zapísaní do pamätnej kroniky mesta Snina.

Primátorka mesta Daniela Galandová a riaditeľka územného spolku Slovenského Červeného kríža v Snine Anna Pavlíková tiež zablahoželali pri príležitosti významného životného jubilea, pani doktorke MUDr. Biserke Kupčovej, dlhoročnej pracovníčke Červeného kríža, členke a predsedníčke Československého červeného kríža a Slovenského červeného kríža, držiteľke zlatej plakety prof. MUDr. Jána Janského. Pani doktorke prajeme najmä to, čo je najcennejšie, a to je pevné zdravie.