Zisťovanie protilátok proti COVID-19 IgM/IgG

Od 04.08.2021 spúšťame pilotné zisťovanie protilátok proti ochoreniu COVID-19 pre verejnosť.
Po vyplnení prihlasovacieho formulára Vás budeme kontaktovať ohľadom termínu testovania.

ÚVODNÉ UPOZORNENIE

INFORMÁCIA O TESTE

Súprava STANDARD F COVID-19 IgM/IgG Combo FIA je fluorescenčné imunostanovenie na kvalitatívnu detekciu špecifických látok proti SARS-CoV-2 prítomných v ľudskej krvi. Súprava STANDARD F COVID-19 IgM/IgG Combo FIA sa používa s analyzátormi STANDARD F vyrobenými spoločnosťou SD BIOSENSOR. Tento test je určený na profesionálne diagnostické použitie in vitro (mimo tela) a je určený na pomoc pri diagnostike infekcie SARS-CoV-2 u pacienta v rekonvalescenčnej fáze s klinickými príznakmi infekcie SARS-CoV-2. Poskytuje iba počiatočný výsledok skríningového testu. Mali by sa vykonať špecifickejšie alternatívne diagnostické metódy, aby sa získalo potvrdenie infekcie SARS-CoV-2 (napr. PCR test).

AKO PREBIEHA TESTOVANIE?

Testy sa vykonávajú pomocou analyzátora STANDARD F vyrobeným spoločnosťou SD BIOSENSOR.

  1. Odobranie vzorky kapilárnej krvi z prsta.
  2. Vyhodnotenie testu – 15 minút.

Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Platba je možná len v hotovosti na mieste.

Cena: 20€

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

Ako spracovávame Vaše osobné údaje si prečítajte TU

Ďalšie články