Miestne spolky

Okres: Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves
Novoveská Huta
Smižany
Iliašovce
Krompachy

Okres: Gelnica

Gelnica
Jaklovce
Kluknava
Margecany

Okres: Levoča

Spišské Podhradie