PRÍBEHY POD STROMČEK: DOROTKA A JEJ PRIATELIA UČIA ŠKÔLKÁROV PRVÚ POMOC

Deti sa dokážu za čas strávený v škôlke naučiť nespočetné množstvo vecí, od uvedomovania si autorít a nadväzovania kamarátstiev až po samostatné obliekanie, jedenie príborom, upratovanie si hračiek, kreslenie či základy pre písanie. Prečo ich k tomu nenaučiť ešte čosi užitočné? Vďaka projektu „Dorotka a jej priatelia“ už ani poskytovanie prvej pomoci nebude žiadna veda. 

Deti sa dokážu za čas strávený v škôlke naučiť nespočetné množstvo vecí, od uvedomovania si autorít a nadväzovania kamarátstiev až po samostatné obliekanie, jedenie príborom, upratovanie si hračiek, kreslenie či základy pre písanie. Prečo ich k tomu nenaučiť ešte čosi užitočné? Vďaka projektu „Dorotka a jej priatelia“ už ani poskytovanie prvej pomoci nebude žiadna veda. 

„Túžila som sa stať dobrovoľníčkou Slovenského Červeného kríža práve kvôli projektu Dorotka a jej priatelia. Splnil sa mi jeden veľký sen a ja som mohla pracovať s deťmi. Deti sú skrátka úžasné. Dovolia vám vstúpiť do ich sveta a od tej chvíle ste ich veľkými kamarátmi, hrdinami, ale aj súčasťou ich výchovy,“ hovorí Viktória Šutová, prezidentka Mládeže Slovenského Červeného kríža.

Projekt Dorotka a jej priatelia učí škôlkarov na ich imaginárnej rovesníčke Dorotke, ako poskytnúť prvú pomoc. Všetko sa to deje hravou formou. Raz Dorotka prechladne, inokedy ju bolí brucho, zlomí si ruku či popáli prst. Prostredníctvom hier, básničiek, príbehov a rozhovorov ošetrujú deti Dorotke malé zranenia, privolajú jej rýchlu lekársku pomoc, oboznamujú sa s darcovstvom krvi aj Červeným krížom. Projekt vedú mladí ľudia vo veku 15 až 25 rokov a pre deti sú veľkým vzorom, na ktorý sa chcú aj oni sami podobať. Každoročne vyškolíme pre tento projekt približne 20 koordinátorov z rôznych miest Slovenska. Záujem materských škôl je však natoľko veľký, že sa projekt z kapacitných dôvodov nedá ani pri najlepšej vôli zrealizovať vo všetkých materských školách. Projekt Dorotka a jej priatelia každoročne vyhodnocujeme a následne meníme, aby sme deťom ponúkli čo najkvalitnejšie vzdelávanie primerané ich veku.

„V súčasnosti pôsobím aj ako lektorka národného kurzu pre projekt Dorotka a jej priatelia. Som už teda nielen súčasťou života detí, ale spolu s kolegami sa každoročne podieľam aj na vzdelávaní nových koordinátorov tohto projektu. Nedokážem ani len opísať ten pocit, keď vidím mladých ľudí rásť a tiež to, ako ich práca dobrovoľníkov a zároveň práca s deťmi napĺňa,“ uzatvára Viktória Šutová.

V školskom roku 2017/2018 sa do projektu zapojilo 1 361 detí, 61 tried zo 46 materských škôl z celého Slovenska. Celkovo je do projektu zapojených až 42 národne vyškolených koordinátorov. Boli by sme veľmi radi, ak by sa nám podarilo tieto počty každoročne zvyšovať, aby sa náš projekt dostal do všetkých miest na Slovensku.

Deti sú naša budúcnosť a čo do nich zasejeme, to sa nám neskôr vráti. Preto ak chceš aj ty patriť medzi detských hrdinov a zažiť množstvo nezabudnuteľných zážitkov, pridaj sa k nám alebo nás podpor, aby sme mohli aj naďalej prinášať také úžasné projekty, akými je aj Dorotka a jej priatelia.