PRÍBEHY POD STROMČEK: KRESLENÁ POSTAVIČKA HUMANITKO UČÍ ŠKOLÁKOV SIEDMIM PRINCÍPOM ČERVENÉHO KRÍŽA

https://redcross.darujme.sk/1941/

Žiaci sa na školách učia mnoho teoretických aj praktických vecí, no akosi sa zabúda na ľudskosť a sociálne cítenie. Projekt Humanitko sa to rozhodol zmeniť a pomocou kreslenej postavičky im otvára dvere do tajov humanitárnej pomoci a humanitárneho práva. Ako sa dá táto téma pretaviť do zrozumiteľnej podoby už pre deti základných škôl? Riaditeľke Územného spolu Slovenského Červeného kríža v Leviciach a miestnym pani učiteľkám sa to spoločne podarilo.

Žiaci sa na školách učia mnoho teoretických aj praktických vecí, no akosi sa zabúda na ľudskosť a sociálne cítenie. Projekt Humanitko sa to rozhodol zmeniť a pomocou kreslenej postavičky im otvára dvere do tajov humanitárnej pomoci a humanitárneho práva. Ako sa dá táto téma pretaviť do zrozumiteľnej podoby už pre deti základných škôl? Riaditeľke Územného spolu Slovenského Červeného kríža v Leviciach a miestnym pani učiteľkám sa to spoločne podarilo.

„Keď chceme zlepšiť budúcnosť, je potrebné zapojiť deti a dlhodobo nastavovať kroky k zlepšeniu práve cez ne. Už teraz je potrebné hovoriť s deťmi o humanitárnych alebo humánnych potrebách, skrátka robiť tie malé ľudské gestá,“ hovorí Oľga Szalmová, autorka projektu Humanitko a riaditeľka Územného spolku SČK v Leviciach. Projekt Humanitko vznikol už pred piatimi rokmi a je určený pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Každoročne sa do neho zapojí 5 škôl, keďže financie sú obmedzené. „Projekt Humanitko sa dá vyučovať ako povinný, ale aj ako nepovinný predmet. Je to len na škole, ktorú formu si zvolí. Rovnako aj to, v rámci ktorého predmetu projekt zrealizuje. Niektorí si preň zvolia hodiny prírodovedy, iní hodiny dejepisu či etiky,“ vysvetľuje Oľga Szalmová.

Slovenský Červený kríž prináša pútavé zdravotno-výchovné programy aj do škôlok, vďaka ktorým sa deti učia, prečo je zdravie dôležité, akú hodnotu má krv a dokonca v nich rezonuje aj samotný Červený kríž a jeho hodnoty. Prečo teda nepokračovať vo výučbe aj so staršími deťmi, napríklad aj prostredníctvom projektu Humanitko? Pani učiteľky Zuzana Kováčiková a Eva Majzlíková dali Humanitkovi tvár. Tak vznikla milá postavička, ktorá deti sprevádza ich prácou s pracovnými zošitmi. „Deti sa v rámci projektu učia a začínajú vnímať to, že poslanie pomoci nespočíva len v tej zdravotnej a poskytnutí prvej pomoci, ale aj v tej ľudskej. Snažíme sa im priblížiť sedem princípov Červeného kríža, a to ľudskosť, neutralitu, nestrannosť, dobrovoľnosť, jednotu, svetovosť a nezávislosť. Každý pracovný list sa venuje jednej téme, ktorá má deťom priblížiť humanitárnu pomoc a hodnoty Červeného kríža,“ vysvetľuje Oľga Szalmová.

Humanitko v praxi

Pani učiteľky aj mládežníci SČK, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny v rámci projektu Humanitko, sa svojej úlohy zhostili naozaj ukážkovo. Na chorom Humanitkovi učia deti ako mu pomôcť a vcítiť sa do jeho pocitov. Sami predsa bývajú chorí, cítia sa zle a potrebujú niekoho, kto sa o nich postará. Aké je to byť slepý? Čo tak si zaviazať oči a nechať spolužiaka, aby nám pomohol prejsť cez prekážky. Aj takto učí Humanitko deti pomoci iným. A čo ak vypukne požiar? Z miestnosti musíme vyslobodiť všetko živé, od spolužiakov a pani učiteľky, až po zvieratká, ktoré sme pred samotnou úlohou rozmiestnili po triede. Zlé osudy a životné podmienky sa však netýkajú len Slovenska. A tak si žiaci pozrú videá napríklad o Sudáne, o živote detí a ľudí v Afrike a spolu s Humanitkom sa snažia dať dokopy nápady, ako im pomôcť. Aj takto vyzerajú hravé hodiny, ktoré učia deti ľudskosti a vzájomnej pomoci. Niektoré pani učiteľky vkladajú do projektu svoje srdce a kreativite rozhodne medze nekladú. Jedna z pani učiteliek sa spolu s deťmi rozhodla využiť čaro Vianoc. Deti spoločne s mamičkami a babičkami napiekli doma medovníky, v škole z nich pripravili balíčky, zistili, koľko osamelých starčekov žije u nich v obci a porozdávali ich po dedine ako symbol dobrej noviny. Na Špeciálnej základnej škole zase zapojili deti do Učiteľskej kvapky krvi venovanej žiakovi Samkovi, ktorý bojoval o svoj život na onkológii a potreboval krv. Žiaci si na biele tričká nakreslili Humanitka, pre darcov vymodelovali srdiečka a odovzdávali im ich ako prejav vďaky. Deti začali postupne vnímať zmysel pomoci človeka človeku, ktorý sa ocitol v ťažkej životnej situácii. Nebola to už len modelová situácia, akú poznali z vyučovacích hodín, ale skutočná zo života malého Samka.

Projekt Humanitko ukazuje deťom, že v živote môžu nastať rôzne situácie, kedy zostane človek odkázaný na pomoc iných. Budeme radi, ak nás podporíte, aby sa projekt Humanitko mohol dostať do viacerých základných škôl a mohol naučiť naše deti empatii a solidarite.