PRÍBEHY POD STROMČEK: SEDEM PRINCÍPOV ČERVENÉHO KRÍŽA JE NAŠOU ALFOU A OMEGOU

https://redcross.darujme.sk/1941/

Ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť. Pre niekoho klišé, pre nás základné piliere existencie a fungovania celého Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Vďaka týmto siedmim jednoduchým slovám rastieme a naša práca, nie je len obyčajnou prácou, ale poslaním.

Ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť. Pre niekoho klišé, pre nás základné piliere existencie a fungovania celého Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Vďaka týmto siedmim jednoduchým slovám rastieme a naša práca, nie je len obyčajnou prácou, ale poslaním.

Výber týchto siedmich slov nie je náhodný. Vznikli z dlhoročných skúseností hnutia pri pomoci ľuďom v núdzi v rôznych krízových situáciách. Všetky sú dôležité pri práci v teréne, no prítomné sú aj pri každodennom rozhodovaní, aj keď sedíme v kancelárii. Nie je dôležité ich bezchybne vymenovať, ale chápať ich význam. Najviac si ich silu uvedomíme, keď ich prežijeme na vlastnej koži. A netýka sa to len vojnou skúšaných oblastí, ale aj každodennej práce v mierových podmienkach,“ hovorí Zuzana Rosiarová Kesegová, ktorá je generálnou sekretárkou Slovenského Červeného kríža už 10 rokov.

1. ĽUDSKOSŤ, pretože vážiť si a ctiť človeka je prapodstatou Medzinárodného hnutia Červeného kríža, ktorý sa zrodil z túžby pomáhať všetkým raneným na bojiskách bez rozdielu. Snažíme sa zmierňovať utrpenie, predchádzať mu a v neposlednom rade chrániť život a zdravie.

2. NESTRANNOSŤ, pretože my nerobíme rozdiely na základe štátnej či politickej príslušnosti, rasy, náboženského vyznania a sociálneho postavenia. Jediní, koho nám dovoľuje naše presvedčenie uprednostniť, sú najsúrnejšie prípady.

3. NEUTRALITA, pretože našim cieľom nie je zapájať sa do nepriateľských rozporov a bojov, ani žiaden z nich podporovať.

4. NEZÁVISLOSŤ, pretože nám velí len túžba pomáhať a robiť svet lepším a nepodriaďujeme sa nikomu a ničomu. Náš smer udáva len sedem základných princípov, ktoré si ctíme a žijeme podľa nich.

5. DOBROVOĽNOSŤ, pretože v časoch, keď sa mnohí ženú za ziskom, naše poslanie je jasné, chceme pomáhať a nie byť motivovaní zárobkom.

6. JEDNOTNOSŤ, pretože v každej krajine je len jedna národná spoločnosť Červeného kríža, ktorá je otvorená pre všetkých a vykonáva humanitárnu činnosť pre celé územie tejto krajiny.

7. UNIVERZÁLNOSŤ, pretože Červený kríž je svetová inštitúcia, v ktorej majú všetky národné spoločnosti rovnaké práva, zodpovednosť aj povinnosť vzájomne si pomáhať.

Vo vzťahu k človeku je jediným kritériom prostá ľudskosť. V tej chvíli, keď potrebuje pomoc, pre červenokrižiakov nie je dôležité, odkiaľ pochádza, v čo verí, aký má názor. Trvať na princípoch v takýchto chvíľach buduje predpoklad, že v prípade krízy sa Červený kríž dostane aj tam, kde sa iná pomoc nedostane. Práve tam, kde chýbajú administratívne pravidlá, je neoceniteľná dobrá vôľa a angažovanosť.

Požadujeme rešpektovanie siedmich princípov na všetkých úrovniach našej práce, a to nielen medzi nami zamestnancami a dobrovoľníkmi, ale aj vo vzťahu s partnermi, úradmi či jednotlivcami. Sú našou alfou a omegou a podstatou fungovania Červeného kríža. Sme hrdí na to, že môžeme byť jeho súčasťou,“ uzatvára Zuzana Rosiarová Kesegová.

Budeme radi, ak sa k nám pridáte alebo nás podporíte, aby sme mohli aj naďalej robiť veľké veci pre tých, ktorí nás potrebujú.