PRÍBEHY POD STROMČEK: ŠKOLA MÔŽE DAŤ DEŤOM VIAC AKO LEN VZDELANIE

Projekty Slovenského Červeného kríža nie sú určené len pre dospelých. Nechceme, aby to znelo ako klišé, ale deti a mládež sú naša budúcnosť, a preto sa ich snažíme viesť k pomoci druhým už teraz. V okrese Košice okolie spolupracujeme s takmer všetkými školami, no jedna z nich je čímsi mimoriadna a výnimočná. 

Projekty Slovenského Červeného kríža nie sú určené len pre dospelých. Nechceme, aby to znelo ako klišé, ale deti a mládež sú naša budúcnosť, a preto sa ich snažíme viesť k pomoci druhým už teraz. V okrese Košice okolie spolupracujeme s takmer všetkými školami, no jedna z nich je čímsi mimoriadna a výnimočná.

Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika Budimír vložila do projektov Slovenského Červeného kríža všetko. Nielen srdce, ale najmä dušu. Na podnet aktívnej pani riaditeľky všetci pedagógovia absolvovali kurz prvej pomoci a to dokonca s európskym certifikátom, aby vedeli v prípade potreby pomôcť a poskytnúť prvú pomoc. No nezostalo len pri vzdelávaní dospelých. Keď prišiel Slovenský Červený kríž s projektom „Staň sa záchrancom života“, boli medzi šiestimi školami, ktoré sa doň zapojili. „Žiaci sa chopili manažovania odberu krvi na škole s veľkým zanietením. Vyrobili si pozvánky, ktoré rozniesli rodinám, známym, pedagógom, ale aj neznámym ľuďom v ich okolí. Pre darcov krvi si dokonca pripravili darčeky. Natoľko sa nám to zapáčilo, že organizovanie odberov sa stalo na našej škole tradíciou. Organizujeme ich pravidelne dvakrát do roka,“ hovorí Silvia Filipová, učiteľka zo ZŠ Budimír a dodáva: „Našich žiakov vedieme k darcovstvu, keďže sami ešte krv darovať nemôžu. Aby to však nebolo len o ich postávaní pri rodičoch, ktorým práve berú krv, máme pre nich vo vedľajších triedach pripravené tréningy poskytovania prvej pomoci. Vďaka školiteľom z radov Mládeže SČK sa tak aj naši žiaci naučia správne pomôcť všade tam, kde to bude potrebné.“

Zbierky, súťaže aj osobné stretnutia

Základná škola Budimír si drží prvenstvo aj v zbierkach na podporu činnosti Slovenského Červeného kríža. Pomoc žiakov a pedagógov z tejto školy ale rozhodne nekončí odovzdaním vyzbieranej finančnej čiastky SČK. „Robíme zbierku potravín, šatstva a sladkostí na Mikuláša, ktoré odovzdávame deťom do nemocnice,“ upresňuje pani učiteľka.

Každý si isto pamätá na branné cvičenia, na ktorých nás učili množstvu užitočných vecí. Základná škola Budimír túto aktivitu obohatila aj o civilnú obranu a prvú pomoc. „Našich žiakov som prihlásila do okresnej súťaže, ktorú SČK organizuje každý rok v máji. V rámci zdravotníckeho krúžku Mladí zdravotníci sa snažím deťom prinášať vždy aktuálne informácie a pripravovať ich nielen na súťaž, ale aj na situácie, ktoré môže život priniesť. Deti pracujú naozaj s veľkým zápalom a ich snahu je napokon aj vidieť, keďže sa nám darí na spomínanej súťaži pravidelne vyhrávať,“ hovorí hrdo pani učiteľka Slivková, ktorá vedie krúžok Mladí zdravotníci na ZŠ Budimír.

Pri príležitosti odovzdávania ocenení darcom krvi pripravia pani učiteľky so svojimi žiakmi výnimočný kultúrny hudobný program. „Deti to všetko robia s láskou, spievajú aj pripravujú darčeky. Súcitia s ľuďmi v domovoch sociálnych služieb, s deťmi v detských domovoch, s odvahou a veľkým srdcom prichádzajú k nim, aby ich potešili a vydali zo seba všetko. Na ich tvárach vidím, že to všetko má obrovský význam a že škola nemá byť len o tom, ako si odsedieť vyučovanie v lavici. Rozprávame sa s deťmi aj o tom zlom a ťažkom, čo život môže priniesť a snažíme sa im ukazovať správnu cestu,“ končí rozhovor pani učiteľka Filipová.

Naučme deti aktívne zapájať a viesť ich k pomoci druhým. Možno už zajtra budeme potrebovať ich pomoc my alebo naši blízki. Budeme radi, ak pomôžete a podporíte našu prácu s deťmi a mládežou, aby sme mohli vychovávať nasledujúcu generáciu láskavých a nápomocných ľudí.