PRÍBEHY POD STROMČEK: Svetový deň boja proti AIDS. Týka sa to nás všetkých

Kým to o nich nevieme, správame sa k nim normálne. Keď však vyjdú s pravdou von, naše správanie sa k nim zrazu zmení. HIV/AIDS ochorenie je v našej spoločnosti, bohužiaľ, vnímané ako ochorenie homosexuálov, za ktoré si môžu sami. Nie je to ale pravda. HIV a AIDS sa týka naozaj každého. Uctime si pamiatku obetí AIDS a podporme ľudí, ktorí žijú s touto zákernou chorobou. 

Kým to o nich nevieme, správame sa k nim normálne. Keď však vyjdú s pravdou von, naše správanie sa k nim zrazu zmení. HIV/AIDS ochorenie je v našej spoločnosti, bohužiaľ, vnímané ako ochorenie homosexuálov, za ktoré si môžu sami. Nie je to ale pravda. HIV a AIDS sa týka naozaj každého. A stačí tak málo, aby sme pochopili, že aj takto osudom skúšaní ľudia majú túžbu a právo byť akceptovaní bez predsudkov. Uctime si pamiatku obetí AIDS a podporme ľudí, ktorí žijú s touto zákernou chorobou aspoň jeden deň v roku. Urobme tak dnes, počas Svetového dňa boja proti AIDS.

Podajme pomocnú ruku a učme sa empatii

Projekt HIV/AIDS prevencie realizujeme vďaka našim dobrovoľníkom z radov Mládeže Slovenského Červeného kríža a je zameraný na žiakov 8. a 9 ročníkov základných škôl a študentov stredných škôl. Prostredníctvom besied a stretnutí na školách vedieme diskusiu o problematike šírenia pohlavne prenosných chorôb medzi mládežou so zameraním na prevenciu HIV/AIDS. Snažíme sa navodiť reálne situácie, aby sa mladí ľudia dokázali efektívnejšie chrániť a správali sa zodpovedne. Neustále kladieme dôraz na prevenciu, rúcame predsudky a vedieme ich k spolupatričnosti s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS.

„Svetový deň boja proti AIDS si v tomto roku pripomenieme aj prostredníctvom celoslovenskej súťaže, ktorú organizujeme v rámci projektu HIV/AIDS prevencie. Súťaž je určená pre stredoškolákov a prihlásilo sa do nej 15 škôl ,“ povedala Lívia Knapčoková členka Prezídia Mládeže Slovenského Červeného kríža.

Plamene sviečok na znak pamiatky aj podpory

„Už viac ako 20 rokov organizujeme 1. decembra Sviečkový pochod. Dnes sa zúčastníme veľkého Sviečkového pochodu v Bratislave, ktorý sme spojili aj s inými mestami na Slovensku, a tak pochodovať budú spolu mládežníci z Bratislavy, Banskej Bystrice, Nových Zámkov a Topoľčian. V sobotu 2.decembra zapálime sviečky na pochode v Košiciach, kde sa stretnú naši dobrovoľníci nielen z Košíc, ale aj z Prešova, Popradu či Rožňavy. Veríme, že sa k nám pridá aj široká verejnosť. Zapálením sviečok na verejnom priestranstve si uctíme pamiatku obetí AIDS a zároveň vyjadríme podporu tým, ktorí s touto chorobou bojujú,“ hovorí Lívia Knapčoková členka Prezídia Mládeže Slovenského Červeného kríža. Ku kampani patrí aj rozdávanie symbolu boja proti AIDS – červených stužiek a propagačných materiálov.

Chceme, aby sa o HIV/AIDS hovorilo a aby táto téma prestala byť tabuizovaná. Boli by sme radi, ak by sa odstránila stigmatizácia ľudí s týmto ochorením, snažíme sa to docieliť prostredníctvom mediálnej kampane, vďaka rovesníckemu vzdelávaniu, diskusiám, výstavám, divadelným predstaveniam, koncertom, či školským súťažiam.

Budeme radi, keď sa pridáte k nášmu spoločnému cieľu počas Svetového dňa boja proti AIDS alebo nás podporíte, aby sme mohli aj naďalej šíriť osvetu o prevenciu medzi mladými ľuďmi.