PRÍBEHY POD STROMČEK: V MLADÝCH ĽUĎOCH VIDÍM VEĽKÝ POTENCIÁL

https://redcross.darujme.sk/1941/

„Život nezabúda,“ zarezonovali Marcelovi v ušiach slová jeho profesorky. Práve pri tejto vete si uvedomil, že jeho snaha a úsilie raz prinesú ovocie. Veď aj doma ho viedli k tomu, že tvrdá a poctivá práca sa vypláca, a ak človek robí, to čo ho baví, „odmena“ je dvojitá. 

„Život nezabúda,“ zarezonovali Marcelovi v ušiach slová jeho profesorky. Práve pri tejto vete si uvedomil, že jeho snaha a úsilie raz prinesú ovocie. Veď aj doma ho viedli k tomu, že tvrdá a poctivá práca sa vypláca, a ak človek robí, to čo ho baví, „odmena“ je dvojitá. 

„Stredná škola bola významným momentom v mojom tínedžerskom živote. Začínal som na novej škole s čistým štítom. Nikto okrem mňa nepoznal moje študijné nedostatky a slabiny. A hoci som nemal plán a vôbec som v tom čase netušil, čím chcem v živote byť, jedno som vedel celkom presne – chcem byť v živote spokojný“ začína svoj príbeh Marcel Štefánik.

Po ukončení štúdia na gymnáziu v Nových Zámkoch sa rozhodol pre odbor učiteľstvo biológie a chémie na Katedre psychológie, pedagogiky a didaktiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po rokoch usilovného štúdia odštartoval svoju kariéru ako stredoškolský učiteľ biológie, neskôr ako vedecký pracovník a vysokoškolský profesor. Spolupodieľal sa aj na modernizácii vzdelávania biológie na stredných školách a stal sa tiež spoluautorom publikácie pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov biológie na Slovensku. „Počas môjho vysokoškolského štúdia, aj učiteľovania som pracoval ako prezident Mládeže, člen Výkonnej Rady či poradca najvyšších predstaviteľov Slovenského Červeného kríža. A práve tieto dobrovoľnícke aktivity mi neskôr umožnili pracovať na celoeurópskej a medzinárodnej úrovni,“ vysvetľuje Marcel.

Život v škole a dobrovoľníctvo mu postavili do cesty množstvo ľudí s rôznymi príbehmi a osudmi, kedy si uvedomil, že rovnaké šance a podpora okolia sú v živote človeka nesmierne dôležité. „Chcel som sa dozvedieť viac o sociálnej spravodlivosti, odkiaľ pramení diskriminácia a prečo ju niektoré deti akceptujú, zatiaľ čo iné ju odmietajú,“ spomína Marcel. A tak ho vietor zavial až na University of Maryland do Spojených štátov amerických na doktorandské štúdium v odbore vývinová a sociálna psychológia. Je to už 5 rokov, čo Marcel pracuje pre Medzinárodnú Federáciu Červeného kríža a Červeného polmesiaca ako hlavný odborník pre prácu s deťmi a mladými ľuďmi v Ženeve. „Mladí ľudia sú hybnou silou Červeného kríža. Je ich vyše polovica, 17 miliónov dobrovoľníkov, ktorí ročne pomáhajú 247 miliónom ľudí v komunitách postihnutých humanitárnymi katastrofami,“ hovorí s nadšením Marcel a dodáva: „Mojou úlohou je navrhovať stratégie, ktoré by sa dali aplikovať v 190 členských Národných spoločnostiach Federácie, na zapájanie detí a mladých ľudí do práce Červeného kríža. A to nielen ako dobrovoľníkov, ale aj ako lídrov dneška a zajtrajška, aby Červený kríž mohol ďalej efektívne plniť svoju úlohu – zmierňovať a predchádzať ľudskému utrpeniu a chrániť ľudskú dôstojnosť.“

Vďaka ľuďom ako je Marcel Štefánik, sa mladým ľuďom dostáva patričnej pozornosti a vytvára sa im priestor pre zmysluplnú sebarealizáciu v rámci medzigeneračnej spolupráce a rovesníckych aktivít. Mladí ľudia sú našou budúcnosťou, do ktorej je nesmierne dôležité investovať v prítomnosti.

Budeme radi, ak nás podporíte, aby sme mohli aj naďalej vzdelávať, posilňovať a vytvárať podporujúce prostredie pre zapájanie mladých ľudí do humanitárnych aktivít SČK. Aj vďaka vašej podpore, budú medzi mladými ľuďmi pribúdať tí, ktorí budú dobrovoľne pomáhať druhým, realizovať aktivity v prospech spoločného dobra a viesť ostatných svojím príkladom na ceste vytvárania lepšieho sveta.