Študentská kvapka krvi 2019 – vyhodnotenie

Ak ste počas tohto ročníka kampane prišli darovať krv, boli ste medzi takmer 25-tisíc odvážlivcami, ktorí tak urobili. Ste medzi troma tisíckami, ktorí prišli darovať prvýkrát? Vďaka patrí všetkým!

Tlačová správa

 

Bratislava, 15. november 2019 – Buď odvážny a daruj krv – vyhodnotenie Študentskej kvapky krvi

Ak ste počas tohto ročníka kampane prišli darovať krv, boli ste medzi takmer 25-tisíc odvážlivcami, ktorí tak urobili. Ste medzi troma tisíckami, ktorí prišli darovať prvýkrát? Vďaka patrí všetkým!

 

Študentská kampaň Slovenského Červeného kríža oslávila štvrťstoročie. „Pred 25 rokmi sme ju začali so študentmi, avšak nie je zameraná len na nich“, hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka SČK. „Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste nabrali odvahu a prejavujete ju každým opakovaným darovaním. Vaše hrdinstvo nie je samozrejmosťou – nie je Vás na Slovensku veľa a spoliehajú na Vás nielen jednotlivci, ale aj naše zdravotníctvo“, zdôraznila generálna sekretárka.

 

Môcť darovať krv sa v dnešnej dobe stáva privilégiom – mnohým ľuďom zdravotné obmedzenia nedovolia dočasne alebo vôbec krv darovať. Aj počas tejto kampane z 24 367 ľudí ochotných darovať krv mohlo len 20 839, čo je 85 %.

 

Počas kampane ľudia darovali krv na všetkých pracoviskách Národnej transfúznej služby SR, hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc a takmer 200 mobilných odberoch. Do kampane sa počas jej 5 týždňov zapojilo aj 128 dobrovoľníkov SČK.

 

Študentská kvapka krvi v číslach

 

rok

počet oslovených darcov

počet darcov krvi, ktorí krv darovali

počet prvodarcov

2019

24 367

20 839

3 060

2018

27 059

22 322

4 090

2017

25 249

22 704

4 486

 

Tlačová správa na stiahnutie

Ďalšie články