Svetový deň duševného zdravia 2022

Každý rok si 10. októbra pripomíname Svetový deň duševného zdravia, ktorého cieľom je zvyšovať celosvetové povedomie a mobilizovať úsilie pri podpore duševného zdravia. Tento deň umožňuje upriamiť pozornosť na túto tematiku, ukázať na nedostatky a potrebu viac investovať do duševného zdravia.

Svetová federácia duševného zdravia vyhlásila tému tohtoročného svetového dňa – Urobme duševné zdravie a pohodu svetovou prioritou. V rámci Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) sa pridávame k tejto myšlienke a zároveň sa tento rok zameriavame na potrebu podporiť duševné zdravie našich zamestnancov a dobrovoľníkov.

Od začiatku konfliktu viac ako 6 miliónov ľudí opustilo Ukrajinu a ďalších viac ako 6 miliónov ľudí je vnútorne presídlených. Mimoriadne stresujúca situácia extrémne ovplyvnila aj ich psychický stav. Podľa WHO, jednému z piatich ľudí môže konflikt narušiť duševné zdravie. Bez adekvátnej pomoci a liečby sú ľudia z Ukrajiny vystavení dlhotrvajúcim následkom, ktoré môžu ublížiť nielen im, ale aj ich rodinám a komunitám.

„Vojnové rany sú hlboké, niekedy príliš hlboké na to, aby sme ich zvládli sami,“ hovorí Nataliia Korniienko, delegátka IFRC pre duševné zdravie a psychosociálnu podporu. Keď konflikt vypukol, sama prežívala obrovskú psychickú záťaž pri opúšťaní krajiny. „Ľudia túžia po tom, aby si na nich niekto našiel čas, vypočul si ich bolesť, no takáto možnosť mnohým utekajúcim z Ukrajiny chýba.“

Národné spoločnosti Červeného kríža v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a na Ukrajine spojili sily, aby podporili duševné zdravie a poskytli psychosociálnu podporu pre viac ako 300-tisíc ľudí z Ukrajiny. Projekt je financovaný Európskou úniou a technicky podporený Medzinárodnou federáciou Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) a Psychosociálnym centrom IFRC. Projekt má prepojiť zraniteľných ľudí s profesionálmi a dobrovoľníkmi v oblasti duševného zdravia zo šiestich národných spoločností.

Zdroj: Tlačová správa IFRC

Ďalšie články