Svetový deň záchrany života 2019

Čo urobíte, ak sa človek vedľa Vás ocitne v bezprostrednom ohrození života?

Určite zavoláte záchrannú zdravotnú službu.

O prežití však v prípade náhlej zástavy srdca rozhodujú prvé minúty.  Preto okamžite začnite s kardiopulmonálnou resuscitáciou.

Kým prídu záchranári, postihnutý človek je úplne odkázaný na pomoc ľudí vo svojej blízkosti. Teda na Vás.

VIDEO  http://www.srr.sk/dzz2018-o-projekte.page

Ako správne resuscitovať, používať automatický externý defibrilátor (AED) a základy poskytovania prvej pomoci Vás radi naučíme na našich kurzoch https://www.redcross.sk/spolky.

Kde nás nájdete?

Eurovea               16. októbra 2019 od 10:00 – do 15:00.

Akcie Slovenského Červeného kríža k Dňu záchrany života 2019

LEVICE

Ako správne poskytnúť prvú pomoc pri dopravnej nehode sa mohli naučiť žiaci základných škôl a široká verejnosť na akcii, ktorú 11. 10. 2019 organizovala Mládež SČK Levice.

Spolu s Dobrovoľným hasičským zborom Dolný Pial, Policajným zborom skupiny prevencie v Leviciach a odťahovou službou mohli zažiť s i m u l o v a n ú  r e a l i s t i c k ú  d o p r a v n ú  n e h o d u.

Hlavnou myšlienkou prvého ročníku podujatia "Zavolať sanitku nestačí" bolo upozorniť na to, že len ochota pomôcť človeku v núdzi a poskytnutie prvej pomoci zachraňuje životy.

Dobrovoľníci SČK na akciách zameraných na prvú pomoc počas celého roka zvyšujú povedomie v oblasti poskytovania prvej pomoci a poukazujú na potrebu ovládať základy prvej pomoci.

16. 10. si pripomíname Svetový deň záchrany života. Naučte sa kardiopulmonálnu resuscitáciu – jednoduché, ale účinné kroky – a aj vy budete vedieť zachrániť ľudský život.

Ďalšie články