Ktokoľvek zachráni jediný život, je to akoby zachránil celý svet.

Ktokoľvek zachráni jediný život, je to akoby
zachránil celý svet.

zachránil celý svet.

Ďalšie články