Miestne spolky

DriveDx

1. ÚzS SČK Svidník – Jaroslav Cuprišin

2.CZŠ sv. Juraja Svidník – Mgr. Emília Blašková

3. III.ZŠ Stropkov – Mgr. Daniela Suhaničová

4. Gymnázium Svidník – Mgr. Daniela Matkobišová

5. Gymnázium Stropkov – Mgr. Anna Gonosová

6. SOŠ arm.gen.L.Svobodu Svidník – Bc. Andrej Staš

7. Štefurov – Mária Gobanová

8. Giraltovce – Mgr. Daniela Macáková

9. Radoma – Daniela Zelonkayová

10. Rovné – Lenka Štefanišinová

11. Dukovce – Mária Bartošová

12. Mládež SČK Svidník – Tatiana Kseničová

13. Mládež SČK Stropkov – Tatiana Kseničová

14. Mládež SČK Giraltovce – Tatiana Kseničová