Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Topoľčany
Moyzesova 1333/1A
955 01 Topoľčany

IČO: 00416011
DIČ: 2021248713
IBAN: SK4402000000000002038192

Napíšte nám

Spolky