Kontakt

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Topoľčany
Moyzesova 1333/1A
Topoľčany, 955 01

I tel.: +421/ 38/ 532 10 61
I mob.: +421 948 055 065
I e-mail: topolcany@redcross.sk
I SK44 0200 0000 0000 0203 8192

Napíšte nám

Spolky