Podporte nás

Územný spolok Slovenského Červeného kríža Topoľčany poskytuje na území prideleného teritória (okresov Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou) široký rozsah humanitárnych aktivít, zdravotných a sociálnych služieb.


Prostredníctvom členov a dobrovoľníkov základných organizačných jednotiek, miestnych spolkov, ako aj v priamej organizačnej pôsobnosti zabezpečuje činnosť humanitárnej jednotky počas mimoriadnych udalostí, organizuje rôzne vzdelávacie aktivity, súťaže pre školské zariadenia, poskytuje asistenčnú záchrannú službu na spoločenských, kultúrnych, športových a iných podujatiach, poskytuje široký rozsah sociálnych služieb, vrátane služieb pre ľudí bez domova, či služieb pre seniorov a ťažko zdravotne postihnuté osoby, organizuje a oceňuje bezpríspevkových darcov krvi, ako aj motivuje a zapája mladých ľudí do výkonu humanitárnych aktivít v zmysle 7 základných princípov Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, najväčšej humanitárnej organizácie sveta.

VYUŽITIE ZÍSKANÝCH PROSTRIEDKOV

Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany by však nevedel svoje činnosti vykonávať bez finančných príspevkov z dotácií, grantov ale najmä darov od fyzických a právnických osôb a to aj prostredníctvom poukázania podielu zaplatenej dane (1, 2 alebo 3%) zo svojich príjmov v prospech našej organizácie. Vďaka ľudom s veľkým srdcom vieme pomáhať takmer všade, kde to je potrebné. Prostriedky získané z asignácie dane budú použité výhradne na verejnoprospešný účel – na modernizáciu vybavenia pre dobrovoľníkov vykonávajúcich činnosti v teréne, dobudovania zázemia pre realizáciu vzdelávacích aktivít, ako aj dobudovanie infraštruktúry pre poskytovanie sociálnych služieb.

Buďte aj vy ľudia s veľkým srdcom.
Ďakujeme.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO: 00416011 (zarovnáva sa sprava)
Právna forma: Slovenský Červený kríž
Obchodné meno: Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
Sídlo – Ulica: Moyzesova
Súpisné/orientačné číslo: 1333/1A
PSČ: 95501
Obec: Topoľčany