2% z dane

ďaka vašim 2 % vieme našu pomoc násobiť.

Slovenský Červený kríž

 • ocení ročne približne 11-tisíc mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi plaketami prof. MUDr. Jana Janského a medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického,
 • vyškolí desiatky tisíc ľudí v laickej prvej pomoci ročne,
 • poskytne vo svojich jedálňach alebo rozvezie vyše 300-tisíc obedov ročne,
 • prepraví počas roka viac ako 3300 klientov,
 • prevádzkuje 23 zariadení sociálnych služieb na Slovensku,
 • distribuuje takmer 100-tisíc potravinových a hygienických balíčkov ročne,
 • pomáha spájať rodiny rozdelené v dôsledku vojen či prírodných katastrof,
 • vyškolí počas roka viac ako 100 mladých ľudí na realizovanie projektov v oblasti zdravia a zdravého spôsobu života detí, mládeže i seniorov.

Slovenský Červený kríž, ktorý je nástupníckou organizáciou Československého Červeného kríža, pomáha už vyše 100 rokov. Svoju činnosť na celom území Slovenska vykonáva za pomoci stoviek zamestnancov a tisícok dobrovoľníkov. Pri ich práci je potrebná veľká dávka empatie, zanietenia, dobrej vôle a v neposlednom rade aj financií. Ako organizácia, ktorá nevytvára zisk a už viac ako sto rokov v dobrom aj zlom sprevádza slovenskú spoločnosť, hľadá Slovenský Červený kríž finančnú podporu pre svoju prácu nielen vo verejnej správe, ale aj v komerčnom sektore a u jednotlivcov. 

Vďaka Vašej podpore prostredníctvom dvoch percent chceme pri Vás naďalej stáť a okrem spomínaných činností:

 • ďalej rozvíjať a školiť naše humanitárne jednotky – aj tragické udalosti minulého roku potvrdili potrebu červenokrížskych dobrovoľníkov, ktorí pri zásahoch podporujú nielen profesionálne záchranárskej zložky, ale poskytnú pomoc aj ľuďom zasiahnutým tragédiou,
 • podporovať naše miestne spolky po celom Slovensku, aby mohli organizovať červenokrížske aktivity vo svojich mestách i obciach – zamerané najmä na nábor bezpríspevkových darcov krvi a sociálnu pomoc seniorom,
 • skvalitňovať naše zariadenia sociálnych služieb,
 • rozširovať naše terénne sociálne služby, ako napr. prepravná služba,
 • podporovať činnosť Mládeže SČK – naši mladí ľudia sa pravidelne venujú deťom v materských a základných školách i osamelým seniorom,
 • podporovať medzinárodné aktivity Červeného kríža a Červeného polmesiaca v krízových oblastiach, kde sme často jediná organizácia poskytujúca humanitárnu pomoc ľuďom v núdzi.

POMÔŽTE NÁM SPOLOČNÚ POMOC NÁSOBIŤ. ĎAKUJEME!

Ďalšie články