II. Súťažné kolo :

II. Súťažné kolo : "ČO VIEME O KRVI","CUKOR A CIEVY"

 

II. Súťažné kolo

 "čo vieme o krvi"

 "cukor a cievy "

Súťažné otázky :

1. Otázka : Čo je to ľudská krv? Akú funkciu zabezpečuje v                                                         ľudskom tele ?

 

2. Otázka : Kde sa pohybuje krv v tele človeka ?

 

3. Otázka : Koľko krvných skupín poznáme? (vypíšte) Kto ich objavil ?

 

4. Otázka : Pri akej hodnote glykovaného hemoglobínu začína rásť riziko                                  poškodenia srdca a veľkých ciev v dôsledku cukrovky ?

 

5. Otázka : Okrem merania cukru a glykovaného hemoglobínu ,aké by

                   mali diabetici pravidelne podstupovať ďalšie testy, ktoré môžu

                   včas odhaliť vývoj komplikácií cukrovky ?

 

II. Súťažné kolo trvá do 30.6.2019.

 Vašou úlohou : Odpovedať na uvedené otázky II. Kola. Správne odpovede  posielajte na e mail trebisov@redcross.sk . Uviesť svoje meno a telefonický kontakt do zlosovania. Budú zaradené všetky zaslané e maily so správnymi odpoveďami.