Jedáleň SČK Kráľovský Chlmec – OZNAM

Jedáleň SČK Kráľovský Chlmec – OZNAM

O Z N A M

Slovenský Červený kríž, územný spolok v Trebišove oznamuje,

 že od 1.5.2020 v Dome humanity SČK Kráľovský Chlmec

bude možnosť odoberania stravy – obeda z jedálne SČK pre dôchodcov a ťažko-zdravotne postihnuté osoby.

Strava je hygienicky balená v jednorazových obaloch za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.

Cena jedného obeda  a balného činí 3,00 €

Pre dôchodcov varíme 7 dní v týždni / pondelok až nedeľa /

V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky : 056/63 215 16

Čas objednania deň vopred. V čase od 8:00 – 13:00 hod.

Osobné vyzdvihnutie  obeda : v čase od 11:00 hod – 12:30 hod.