Multidisciplinárne vzdelávanie

Multidisciplinárne vzdelávanie

Dňa 15.03.2019 sa uskutočnilo v priestoroch Slovenského Červeného kríža, ÚzS Trebišov, multidisciplinárne vzdelávanie, realizované v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (kód ITMS 2014+: 312041M679) a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Vzdelávanie bolo vedené Mgr. Danou Michalkovou, psychologičkou z Referátu poradensko – psychologických služieb a reflektovalo na problematiku „Práce s problémovou rodinou.“