MULTIDISCIPLINÁRNE VZDELÁVANIE 23.4.2019

MULTIDISCIPLINÁRNE VZDELÁVANIE 23.4.2019

Dňa 23.04.2019 sa už po druhýkrát uskutočnilo v priestoroch Slovenského Červeného kríža, ÚzS Trebišov, multidisciplinárne vzdelávanie, realizované v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (kód ITMS 2014+: 312041M679) a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Vzdelávanie bolo vedené doc. PhDr. Stanislavou Hunyadiovou, PhD., a jeho ústrednou témou bola problematika „Syndróm CAN“.

 

Základným pilierom Národného projektu „Podpora ochrany detí pred násilím“,  je prepájanie inštitúcií, a z toho dôvodu bolo aj predmetné vzdelávanie realizované formou tréningovej praxe a riešením kazuistík, prostredníctvom ktorých, do popredia vystúpili základné kompetencie, práva a povinnosti jednotlivých zúčastnených subjektov.

Zúčastnení dostali za absolvovanie vzdelávania aj Osvedčenie.