Oznam – možnosť Skype hovorov

OZNAM – MOŽNOSŤ SKYPE HOVOROV

Oznam – možnosť Skype hovorov

Ponúkame Vám možnosť komunikácie s príbuznými, ktorí

sú umiestnení v zariadení opatrovateľskej služby a

špecializovanom zariadení Prameň nádeje v Trebišove

prostredníctvom Skype videohovorov počas pracovných dní v čase od 09:00 – 11:00 , 13:00 – 15:00 hod.

Užívateľské meno :PramenNadeje

Bližšie informácie : tel.kontakt 0910 746 670,

kontaktná osoba Mgr. Zuzana Dzudziová / sociálny pracovník,

e – mail: scktvpramensoc@gmail.com