OZNAM

Oznam

O z n a m

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Trebišov

 sa od 1.2.2020 presťahoval do nových priestorov.

Ulica M.R. Štefánika 176 – (bývala budova Sociálnej poisťovne)  druhé poschodie

v súrnom prípade volať  číslo 0903558942