Slávnostná vernisáž, pri príležitosti vyhlásenia výsledkov 1. ročníka literárnej súťaže na tému „Kto je pre mňa hrdina/ Ako som sa stal hrdinom.“

slávnostná vernisáž

„Detstvo bez násilia nie je rozprávka, ale deti môžu žiť ako v rozprávke, keď nespoznajú zlobu násilia.“ Aj tieto slová zazneli dňa 01.03.2019 v priestoroch Koniarne v Trebišove, v ktorých sa uskutočnila slávnostná vernisáž, pri príležitosti vyhlásenia výsledkov 1. ročníka literárnej súťaže na tému „Kto je pre mňa hrdina/ Ako som sa stal hrdinom.“, realizovaná ÚPSVaR Trebišov a koordinátorkou ochrany detí pred násilím, v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, územný spolok Trebišov a s Centrom voľného času. Súťaž bola vyhlásená v súvislosti s implementáciou Národného projektu „Podpora ochrany detí pred násilím“ a pri významnom jubileu –  100 rokov od založenia Slovenského Červeného kríža.

Na jednotlivých základných školách v okrese Trebišov, v mesiacoch október až február, prebiehali preventívne aktivity, na ktorých sa so žiakmi diskutovalo, za prítomnosti príslušníkov Policajného zboru, zamestnancov orgánu SPODaSK, riaditeľky SČK, ÚzS Trebišov a koordinátorky ochrany detí pred násilím o nástrahách rovesníckeho násilia a spôsoboch jeho eliminácie. Celým pásmom preventívnych aktivít žiakov sprevádzala postava svetovo známeho superhrdinu. Deti boli konfrontované so skutočnosťou, že prostredníctvom malých – veľkých činov, sa každý deň stávajú hrdinami všedných dní bez toho, aby sa o nich písali bestsellery, mali veľké svaly, či na mieru ušitý kostým.

V čl. 19 Dohovoru o právach dieťaťa je deklarované, že detí nesmú byť vystavené žiadnej forme násilia. Túto nezvratnú skutočnosť je potrebné deťom vštepovať už od útleho veku a zabezpečiť im pocit bezpečia nie len v rodinnom prostredí, ale  aj v prostredí školy. Nenechajme detský hlas zaniknúť, načúvajme im, verme im a nezatvárajme oči pred nebezpečenstvom násilia, pretože to, čo tolerujeme my dospelí, budú tolerovať aj deti. Nevyhnutnosťou je poukázať aj na druhú stranu mince a upozorniť žiakov, že rovnaké práva majú aj ich kamaráti, či spolužiaci. Hrdinami sa nestanú vtedy, ak budú druhým ubližovať a vysmievať sa im, ale vtedy ak budú úslužní, priateľskí  a ochotní pomôcť. 

Riaditeľka SČK, ÚzS Trebišov upútala žiakov tým, že im predstavila skutočných hrdinov, ktorí zachránili ľudské životy takým spôsobom, ako ich zachraňujú superhrdinovia vo filmoch a to darovaním krvi, či poskytnutím prvej pomoci. Mnoho žiakov zistilo, že takýchto hrdinov majú priamo vo svojich domovoch. Sú to ich mamky, ockovia, babky dedkovia, či súrodenci, ktorých krv zachránila život nie jednému človeku a ktorí si tento titul nesporne zaslúžia.

Úlohou žiakov bolo vo forme poézie alebo prózy opísať hrdinský čin, prostredníctvom ktorého niekomu pomohli v ťažkej situácii a stali sa jeho hrdinom, alebo naopak, kto sa stal hrdinom pre nich. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – v kategórii mladších a starších žiakov. Do súťaže sa žiaci zapojili nie len pod záštitou školy, ale aj z vlastnej iniciatívy a doručili originálne diela, často doplnené aj literárnymi ilustráciami. Porota mala v skutku ťažkú úlohu, vybrať v oboch kategóriách len tri výherné miesta. Po dôkladnom zvážení sa členovia poroty zhodli, že ocenia aj ďalšie originálne diela.

Výsledky súťaže boli nasledovné:

I. kategória

III. miesto Šimon Juhás, ZŠ M.R. Štefánika Trebišov

II. miesto Sofia Chauturová, ZŠ Komenského Trebišov

II. miesto Marcelovi Bálintovi, ZŠ L. Kossutha, Kráľovský Chlmec

I. miesto Emma Sofia Synová, ZŠ Pribinova Trebišov

Sofia Besterciová, ZŠ M.R. Štefánika, Trebišov ocenená za originálnosť diela

Laura Vargová,ZŠ M.R. Štefánika, Trebišov ocenená za originálnosť diela

Lucia Anna Ondriášová, ZŠ L. Kossutha, Kráľovský Chlmec, ocenená za originálnu báseň

Alex Boršoš, ZŠ L. Kossutha, Kráľovský Chlmec, ocenený za originálnu báseň

 

II. kategória

III. miesto Ester Malackaničová, ZŠ Obchodná 5 Sečovce

II. miesto Ľubomír Marcinčák, ZŠ M.R. Štefánika, Trebišov

I. miesto Sára Hegedušová, ZŠ Komenského, Trebišov

Dominik Vojtko, ZŠ L. Kossutha, Kráľovský Chlmec, najoriginálnejšia báseň v II. kategórii

Adam Rabina – ocenenie za účasť celej triedy 4.A zo ZŠ Pribinova Trebišov