Územné kolo súťaže Družstiev prvej pomoci mladých 15.5.2018

Územné kolo súťaže Družstiev prvej pomoci mladých 

 

Vyhodnotenie

územného kola súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK

konaného dňa 15.5.2018 v Centre voľného času pri Kauflande v Trebišov

 

 Hlavnou prioritou úloh SČK je práca s mládežou, ktorej vytvárame veľký priestor pre

rôzne aktivity, ale predovšetkým výuke prvej pomoci. Získané vedomosti počas školení si overujú priamo na územnom kole.

 

            Územné kolo súťaže DPP M sa konalo v priestoroch Centra voľného času v Trebišove.

Dňa 15.5.2018 sa územného kola súťaže DPP M zúčastnilo 5 DPP M SČK

 

 1. Spojená škola Sečovce I.
 2. Spojená škola Sečovce II.
 3. Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa I.
 4. Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa II.
 5. Obchodná akadémia Trebišov

 

 

Celkový počet :     71

 

Súťažiacich :         30

Doprovod :            4

Rozhodcovia:        22

Figuranti :             10

Maskérka:            1

Organizačný štáb:            4

 

      Pred územným kolom bola inštruktáž rozhodcov za účelom jednotného postupu a objektívnosti.

Územné kolo otvorila predsedníčka ÚzS SČK RNDr.Ľudmila Mošková. Po sľube rozhodcov a súťažiacich si velitelia vylosovali poradie. Priestory poskytlo Centrum voľného času v Trebišove.

 

Súťažné disciplíny :

 

 1. Vedomosti o ČK,ČP,SČK a BDK
 2. Praktické poskytovanie prvej pomoci
 3. Dopravná výchova

 

Zručnosti z poskytovania prvej predlekárskej pomoci boli overované na 4. stanovištiach s dvoma poraneniami + stanovište kardiopulmunálna resuscitácia, ktorú absolvoval každý člen DPP(6) – 5 členovia dospelý model + 1 člen model dieťaťa.

 

 

Pri poskytovaní prvej pomoci družstvo nepoznalo diagnózu, len popis situácie. Jednotlivé poranenia bolo realisticky znázornené na figurantoch, ktorí boli poučení o simulácii zranení.

Na základe získaných bodov bolo umiestnenie nasledovné :

 1. miesto : Spojená škola Sečovce I.                                                    – 460 bodov
 2. miesto : Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov I.         – 459 bodov
 3. miesto : Cirkevné gymnázium sv.Jána Krstiteľa Trebišov II.       –   445 bodov

Každé družstvo za 1. – 3. miesto obdržalo vecnú cenu + diplom, ostané družstvá dostali diplom za účasť. Výsledková listina je uverejnená na web stránke ÚzS SČK Trebišov.

V závere sa riaditeľka ÚzS SČK Trebišov všetkým zúčastneným poďakovala za účasť a dobrú prezentáciu škôl na územnom kole.

            Všetkým účastníkom súťaže bola podaná strava