Výsledková listina územného kola súťaže Družstiev mladých zdravotníkov SČK I. a II. stupňa – 21.5.2019

Výsledková listina  územného kola súťaže Družstiev mladých zdravotníkov SČK I. a II.  stupňa

Výsledková listina

 

územného kola súťaže Družstiev mladých zdravotníkov SČK I. stupňa – 21.5.2019

 

 

 

P.č.

 

                                       Základná škola

Počet

získaných bodov

 

Celkové umiestnenie

1.

Základná škola Sirník

242 bodov

1.miesto

2.

Základná škola Michaľany

241 bodov

2.miesto

3.

Základná škola Slovenské Nové mesto

238 bodov

3.miesto

4.

Základná škola Nižný Žipov

238 bodov

4.miesto

5.

Základná škola Somotor

237 bodov

5.miesto

6.

Základná škola Novosad

235 bodov

6.miesto

7.

Základná škola Borša

230 bodov

7.miesto

8.

Základná škola Komenského Trebišov

230 bodov

8.miesto

9.

Základná škola Komenského Sečovce

223 bodov

9.miesto

10.

Základná škola Pribinova Trebišov

214 bodov

10.miesto

11.

Základná škola Brezina

206 bodov

11.miesto

12.

Základná škola sv.rodiny Sečovce

202 bodov

12.miesto

13.

Základná škola Čierna nad Tisou

176 bodov

13.miesto

 

                                              

 

 

 

Výsledková listina

 

územného kola súťaže Družstiev mladých zdravotníkov SČK II. stupňa – 21.5.2019

 

 

 

 

P.č.

 

                                       Základná škola

Počet

získaných bodov

 

Celkové umiestnenie

1.

Základná škola Čerhov

335 bodov

1.miesto

2.

Základná škola Michaľany II.

335 bodov

2.miesto

3.

Základná škola Novosad

333 bodov

3.miesto

4.

Základná škola Komenského Trebišov

329 bodov

4.miesto

5.

Základná škola Pribinova Trebišov

327 bodov

5.miesto

6.

Základná škola Somotor

322 bodov

6.miesto

7.

Základná škola Kuzmice

321 bodov

7.miesto

8.

Základná škola Michaľany I.

320 bodov

8.miesto

9.

Základná škola Streda nad Bodrogom

320 bodov

9.miesto

10.

Základná škola Borša

315 bodov

10.miesto

11.

Základná škola Kráľovský Chlmec – slovenská

297 bodov

11.miesto

12.

Základná škola Cejkov

297 bodov

12.miesto

13.

Základná škola Obchodná Sečovce

288 bodov

13.miesto

14.

Cirkevná ZŠ sv.Juraja Trebišov

276 bodov

14.miesto

15.

Základná škola Čierna nad Tisou

275 bodov

15.miesto