Výsledková listina územného kola súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK konaného dňa 16.5.2019

Výsledková listina územného kola súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK konaného dňa 16.5.2019

Výsledková listina

územného kola súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK konaného dňa 16.5.2019

 

 

P.č.

 

 

                         Š k o l a

 

Počet

získaných bodov

 

Umiestnenie

 

1.

 

Spojená škola Sečovce

 

 

    482  bodov

 

1.miesto

 

2.

 

Cirkevné gymnázium Trebišov I.

 

 

     477 bodov

 

2.miesto

 

3.

 

Cirkevné gymnázium Trebišov II.

 

 

     470 bodov

 

3.miesto

 

4.

 

Cirkevná stredná odborná škola

sv.Jozafáta Trebišov

 

 

     453 bodov

 

4.miesto