Jedáleň SČK Trebišov a Kr.Chlmec

Jedáleň SČK Trebišov

Jedáleň SČK Trebišov sa nachádza na ul.Hviezdoslavovej 3203/1 v Trebišove. Stravovacie zariadenie sa nachádza v budove v ktorej sa prevádzkuje

Zariadenie opatrovateľskej služby a Špecializované zariadenie Prameň nádeje Trebišov.

Na základe uzatvorenej zmluvy medzi Územným spolkom SČK Trebišov a stravníkom – dôchodcom + ( doklad o dôchodku )

Platba za obed                                                 2,50 €

Ostatní stravníci – cena obeda                          3,50 €

Jedáleň SČK Kráľovský Chlmec

Jedáleň SČK sa nachádza na ul.L.Mecsa 349 v Kráľovskom Chlmci

Stravovacie zariadenie sa nachádza v budove v ktorej sa prevádzkuje Zariadenie opatrovateľskej služby Dom humanity SČK Kr.Chlmec

Na základe uzatvorenej zmluvy medzi Územným spolkom SČK Trebišov a stravníkom – dôchodcom + ( doklad o dôchodku )

Platba za obed                                                2,50 €

Ostatní stravníci – cena obeda                        3,50 €