Možnosti stravovania

Jedáleň SČK Trebišov

Jedáleň SČK Trebišov sa nachádza na ul.Hviezdoslavovej 3203/1 v Trebišove. Stravovacie zariadenie sa nachádza v budove v ktorej sa prevádzkuje. Zariadenie opatrovateľskej služby a Špecializované zariadenie Prameň nádeje Trebišov. Na základe uzatvorenej zmluvy medzi Územným spolkom SČK Trebišov a stravníkom – dôchodcom + ( doklad o dôchodku )

Platba za obed                                                  4,80€

 

Jedáleň SČK Kráľovský Chlmec

Jedáleň SČK sa nachádza na ul. L. Mecsa 349 v Kráľovskom Chlmci.
Stravovacie zariadenie sa nachádza v budove v ktorej sa prevádzkuje Zariadenie opatrovateľskej služby Dom humanity SČK Kráľovský Chlmec. Na základe uzatvorenej zmluvy medzi Územným spolkom SČK Trebišov a stravníkom – dôchodcom + ( doklad o dôchodku )

Platba za obed                                                4,80 €