Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Trebišov

M. R. Štefánika 176
075 01 Trebišov

IČO: 00416274
DIČ: 2020773700
IBAN: SK3402000000000003032622

Napíšte nám

Spolky