Kurzy

CENNÍK KURZOV PRVEJ POMOCI A KURZU OPATROVANIA

 

KURZ OPATROVANIA  / 226 hod. /

Európsky certifikát…………………………………………………………250 € / osoba

KURZ PRVEJ POMOCI         

8 hod. kurz PP……………………………………………………………….20 € /  študenti 15 €

16 hod. kurz PP……………………………………………………………..39 €

33 hod. kurz PP……………………………………………………………..79 €    

Európsky certifikát PP

/ len pre kurzy 16 a 33 hod./……………………………………………..10 €                            

Krajina záchrancov

Skrátený kurz prvej pomoci za zvýhodnenú cenu……………….14,90 €

Môže absolvovať iba úspešný absolvent e learningu a držiteľcertifikátu, ktorý sa certifikátom pri platbe preukážeE – learning je možné absolvovať na www. prva-pomoc.sk.             

Prezentácia vo firmách, organizáciách a pod.

/ 4 vyučovacie hodiny – maximálny počet účastníkov 15/……………150 €/ skupina- 1/10 €

4 hod. kurz pre mamičky, oteckov a starých rodičov … ……………….5 €/ osoba

Duplikáty, opakovanie skúšky :

Vydanie duplikátu……………………….5 €

Opakovanie skúšky…………………….15 €

 

ZĽAVA 50 %

  • Darca krvi, držiteľ plakety
  • Členovia SČK MS  / platiaci členské /
  • Dobrovoľník, ktorý odpracoval min. 60 hodín pre SČK ÚzS Trebišov
  • Hromadná objednávka minimálne 10 osôb v jednom termíne
  • Hromadná objednávka pre materské školy, základné školy, stredné školy a špeciálne školy – 15 ľudí v skupine, ktorí aktívne počas roka spolupracujú s SČK ÚzS Trebišov

              

Spôsob platby: hotovosť, prevodný príkaz                                                                       

V cene kurzov je zahrnuté občerstvenie /voda, káva, čaj, sušienky/.

Miestom konania kurzu je učebňa SČKÚzSv Trebišove, prípadne priestory objednávateľa.

Výnimky z cenníka udeľuje riaditeľ  SČK ÚzS Trebišov.

 

Schválil: Územná rada SČKÚzS Trebišov, dňa 26.07.2018

    

0