Miestne spolky

Bačka                                 

Bačkov                                

Bara          

Bieľ    

Boľ         

Borša           

Boťany       

Brehov            

Brezina          

Byšta           

Cejkov 

Čerhov           

Černochov        

Čierna       

Čierna nad Tisou       

Čeľovce         

Čičarovce      

Dargov 

Drahňov        

Dvorianky   

Dobrá          

Egreš       

Hraň              

Hrčeľ           

Hrušov          

Kašov              

Kazimír    

Kožuchov      

Kráľovský Chlmec       

Kravany  

Kuzmice    

Kysta 

Ladmovce     

Leles                 

Lastovce   

Malé Trakany  

Malý Horeš   

Malý Kamenec    

Malá Tŕňa 

Malé Ozorovce   

Michaľany    

Nižný Žipov     

Novosad         

Parchovany         

Plechotice           

Pribeník         

Poľany           

Rad          

Sečovce   

Stanča        

Slivník                

Slovenské Nové Mesto          

Svätuše                   

Svätá Mária       

Solnička              

Somotor                 

Strážne                        

Streda nad Bodrogom       

Trebišov                        

Trnávka                    

Veľké Kapušany                 

Veľké Ozorovce              

Veľké Raškovce             

Veľké Trakany    

Veľký Horeš     

Veľká Tŕňa   

Viničky              

Vojčice     

Vojka     

Zatín        

Zemplín         

Zempl. Nová Ves  

Zempl. Teplica    

Zempl. Jastrabie    

Zempl.  Hradište   

Zempl. Branč    

 Luhyňa    

Sirník         

Veľaty       

Klin nad Bodrogom    

Dom dôchodcov  

 Region. úrad verej. zdravotníctva   

CVČ Trebišov   

DPL Hraň          

ZŠ Komenského, TV  

ZŠ M.R.Štefánika, TV   

ZŠ Pribinova, TV   

 ZŠ I. Krasku, TV                

Cirkevné gymnázium, TV      

Cirkevná SOŠ sv. Jozafáta     

Obchodná akadémia, TV       

Gymnázium + DOŠ Sečovce   

Stredná odborná škola, Trebišov   

Gymnázium Kr. Chlmec                  

MŠ Sečovce Obchodná                  

ZŠ Obchodná Sečovce                   

MŠ Komenského Trebišov                 

Gymnázium Trebišov                       

ZŠ Michaľany                                     

Reedukačné centrum  Bačkov                                                                                

MŠ 29. augusta Trebišov