O nás

Možno si myslíte, že táto téma je vám veľmi vzdialená a znie príliš odborne. Čo sa za týmto komplikovaným názvom skrýva sa však môže týkať každého z nás. Medzinárodné humanitárne právo má totiž za úlohu chrániť počas vojen a ozbrojených konfliktov životy všetkých ohrozených a zraniteľných, a to je väčšina z nás. Možno stojí za to, dozvedieť sa o tom viac…

Medzinárodné humanitárne právo (MHP) chráni tých, ktorí sa priamo nezúčastňujú vojenských akcií. Do tejto skupiny patria civilisti ale aj zranení alebo zajatí bojujúci. Medzinárodné humanitárne právo obmedzuje spôsoby vedenia vojenských operácií tak, aby sa zamedzilo utrpeniu ľudí v čo najväčšej možnej miere. Základom MHP sú štyri Ženevské konvencie z roku 1949 (Konvencie) a ich dva dodatkové protokoly z roku 1977. Irak aj USA sú stranami Konvencií, ale ani jeden z týchto dvoch štátov neprijal I. dodatkový protokol „O ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov“ (Veľká Británia a Austrália Protokol prijali). Na druhej strane, všetky základné ustanovenia Protokolu sú považované za súčasť medzinárodného zvykového práva, a preto sú záväzné pre všetky štáty automaticky, bez potreby podpísať, či ratifikovať akúkoľvek medzinárodnú zmluvu.