Zariadenie núdzového bývania

Zariadenie núdzového bývania bolo zriadené v roku 2000 v zmysle zákona o sociálnych službách. Priestory nám poskytol mestský úrad do dlhodobého prenájmu.

Kapacita zariadenia je 20 klientov.

Pri nástupe klientky do zariadenia sa píše vstupný test, kde klientka popíše svoju situáciu. Zároveň je oboznámená s prevádzkovým, domácim a organizačným poriadkom, ktoré sa musia dodržiavať. Každej klientke je pridelená izba aj s príslušenstvom.

Ďalej majú v zariadení spoločenskú miestnosť, kuchyňu, kde si pripravujú stravu, jedáleň, kde sa rodina spoločne stravuje, sociálne zariadenia, sprchy, práčovňu, nakoľko každá klientka si perie sama. Taktiež majú k dispozícií miestnosti na terapie – tkanie kobercov, servítkovú techniku, maľovanie na sklo, výrobu rôznych predmetov z papiera a pod.

Pomáhame im aj tým, že sa im snažíme nájsť prácu, zamestnávame ich prostredníctvom našej organizácie SČK na roznášku obedov pre dôchodcov, čiže aby získali návyk na prácu.

Celkovo sa v zariadení doposiaľ vystriedalo 392 žien a 218 detí.