História aktivít SČK Trenčín

História aktivít našeho územného celku v skratke.

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 2014

   Celoslovenská kampaň Slovenského Červeného kríža Valentínska kvapka krvi opäť rozprúdila krv v žilách na celom Slovensku – 
Heslo tohtoročnej kampane "Pre niekoho si ten pravý", sa neprihováralo len zaľúbencom. Chcelo všetkým pripomenúť, že každé rozhodnutie človeka darovať krv zachraňuje niekomu život a práve tá tvoja môže byť tou pravou v rozhodujúcom momente pre odkázaného.
Pre zaľúbené dvojice, ktoré pri?li počas kampane darovať krv spoločne, Slovenský Červený kríž pripravil súťaž o víkendový pobyt v Budapešti. Viac na našej webovej stránke i na našomFacebooku

 

 

2013 VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI

Celoslovenská kampaň je zameraná na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov mladých ľudí ale aj rodinných príslušníkov. Jej cieľom je šíriť myšlienku darcovstva krvi, najmä výchovou k darcovstvu krvi. 
Táto náborová kampaň je druhou najväčšou kampaňou. Má celoslovenskú pôsobnosť a aj tento rok sa do nej výrazne zapoja študenti stredných a vysokých škôl ako aj zamestnanci mnohých firiem a organizácií a ďalšia verejnosť.

Aj tento rok sa do prípravy kampane zapojili študenti Vysokej školy múzických umení, ktorí pripravili originálny vizuál za čo im veľmi pekne ďakujeme
Termín kampane: 11. februára- 21. marca 2013
Heslo kampane: „Lásku máme v krvi. Dokáž to aj ty!“

Do spolupráce sa zapojilo Slovenský Červený kríž (SČK), Národná transfúzna služba SR (NTS SR) a hematologicko- transfuziologickými oddeleniami nemocníc (HTO), študenti Vysokej školy múzických umení. 
 

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2012

Na Slovensku sa aj v roku 2012 konala Študentská kvapka krvi od 15. 10. do 16. 11. 2012. Akcia bola zameraná hlavne na oslovenie mladšej generácie prvodarcov a možných budúcich darcov, aby ich motivovala pomáhať tým, čo to potrebujú, prípadne poukázala na tých, ktorý svojim "malým darom" pomohli zachrániť život iným. 

 

 

 

OSLÁVTE S NAMI 20. VÝROČIE ZALOŽENIA DOMU HUMANITY TRENČÍN

letak1.jpg

letak2.jpg

PDF - 71 kb  Leták v pdf

 

WWW.MOJA KRVNÁ SKUPINA.SK

   Už takmer 17-tisíc fanúšikov získal unikátny projekt Moja krvná skupina, ktorý doslova zachraňuje životy vďaka sociálnej sieti Facebook. Po pol roku úspešného fungovania sa rozhodli spoluorganizátori projektu Slovenský Červený kríž a zdravotná poisťovňa Dôvera urobiť pre podporu darcovstva krvi ešte viac. Do konca septembra budú mať ľudia možnosť dať si bezplatne určiť svoju krvnú skupinu až v 13 mestách na Slovensku.Novinkou bude aj predaj tričiek s logom krvnej skupiny. Výťažok z predaja pôjde na podporu darcovstva krvi prostredníctvom Slovenského Červeného kríža.tricko

   „Z reakcií mnohých ľudí vieme, že nepoznajú svoju krvnú skupinu. Preto im chceme umožniť, získať túto cennú informáciu rýchlo a ľahko. Počas cesty na nákup sa vďaka rýchlemu testu dozvedia, aká krv im koluje v žilách,“ vysvetľuje zámer tohto podujatia Monika Laciková, manažérka projektu Moja krvná skupina, zdravotná poisťovňa Dôvera„Sme veľmi potešení myšlienkou projektu. Oceňujeme iniciatívu, ktorá vedie k propagácii bezpríspevkového darcovstva krvi a tým k záchrane ľudského života. Vyzdvihujeme originalitu a spôsob oslovovania potenciálnych darcov krvi,“ hovorí PhDr. Helena Kobzová, prezidentka Slovenského Červeného kríža.

 

2011 VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI

Celoslovenská kampaň zameraná na oslovovanie mladých ľudí. Cieľom je šíriť myšlienku rodinného darcovstva krvi, najmä výchovou k darcovstvu krvi. 

Termín kampane: 14. februára- 11. marca 2011
Heslo kampane: „Darujte sa spolu“

Do spolupráce sa zapojilo Slovenský Červený kríž (SČK), Národná transfúzna služba SR (NTS SR) a hematologicko- transfuziologickými oddeleniami nemocníc (HTO). 
 

 

SVIEČKOVÝ POCHOD ZA BOJ PROTI AIDS

Svieckovy pochod 2010Mládež Slovenského Červeného kríža organizuje 1. decembra, pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, kampaň Sviečkový pochod už po štrnástykrát. Práve v tento deň si ľudia na celom svete pripomínajú nebezpečenstvo prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie. Cieľom kampane je vyzdvihnúť potrebu boja s HIV/AIDS, upozorniť verejnosť, že problematika HIV/AIDS sa netýka len jednotlivca, ale celej spoločnosti a odstrániť diskrimináciu, strach a odsudzovanie ľudí žijúcich s HIV. V rámci kampane budú organizované Sviečkové pochody po celom Slovensku, besedy na školách, informačné stánky v nákupných centrách a ankety na verejných miestach.

 

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2010

Studentska kvapka krvi 2010   Šestnásty ročník celoslovenskej kampane zameranej na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov mladých ľudí má za cieľ primäť hlavne mladých ľudí, aby chodili darovať krv opakovane, čím sa zabezpečí dostatok krvi v našom zdravotníctve. Táto 2. najväčšia kampaň SČK, pod záštitou ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika, má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom na školy, firmy a organizácie.

Heslo kampane: Spolu zachránime
Termín kampane: 18. októbra – 19. novembra 2010

Do spolupráce sa zapojilo Ministerstvo zdravotníctva SR, Národná transfúzná službá SR a hematologicko- transfúzne oddelenia nemocníc, 38 Územných spolkov SČK na Slovensku, sponzory na národnej (Lucka) a na lokálnej úrovni.,

 

DEŇ BOJA PROTI HLADU 2010

Míľa pre mamu 2010    Šestnásty október bol Svetový deň boja proti hladu
V Trenčíne sme chceli poukázať na problém hladujúcich aj u nás na Slovensku. Rozdali sme 260 ks koláčikov, z ktorých niektoré sme získali darom, za čo sponzorom v mene SČK a obdarovaných ďakujeme. 
Naši dobrovoľníci ponúkli obživeň bezdomovcom, ktorým skutočne padli na úžitok. Oslovení trenčania sa veľmi potešili koláčikom ako aj  skutočnosti, že ich rozdávame zadarmo. Snáď posolstvo, že občas sa môžeme podeliť o kúsok chleba aj s tými, čo ho nemajú, ostane dlho v pamäti každému.

 

PRÁZDNINOVÁ KVAPKA KRVI 2010

   Všetkým darcom v mene SČK, ako aj ľúdí, ktorým vaša krv dá možnosť žiť ďalej, ďakujeme. 

Heslo kampane: 
Termín kampane: júl – august 2010

Do spolupráce sa zapojilo SČK, NTS SR a hematologicko – transfuziologickými oddeleniami nemocníc

Vyhodnotenie tohtoročnej Prázdninovej kvapky krvi
Počet územných spolkov SČK:        20 
Počet darcov krvi:                     25 805 
Počet odberov krvi:                   23 435 
Počet prvodarcov:                       3 067

 

SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI 2010

Oceňovanie darcov krvi 2010   K tomuto sviatku bol mobilný odber krvi v ODA v Trenčíne, počas ktorého darovalo 36 darcov krv v čase od 10 – 13 hod. O 14. hod boli slávnostne oceňovaný dobrovoľní darcovia krvi zlatými, diamantovými plaketami prof. MUDr. J. Janského a Kňazovického medailov v svadobnej miestnosti Mú Trenčín, za prítomnosti primátora Ing. Branislava Cellera. 

Heslo kampane: Nová krv pre svet
Termín kampane: 14. jún 2010

  Tohtoročný slogan Svetového dňa darcov krvi chce upriamiť pozornosť na neustále stúpajúcu potrebu krvi a zároveň skutočnosť, že v mladých ľuďoch je veľký potenciál novej darcovskej základne.
  Každý rok jedna krajina zastrešuje medzinárodnú kampaň Svetového dňa darcov krvi, ktorá je centrom záujmu médií, tento rok záštitu prebrala španielska Barcelona. 
  Kampaň je zameraná nielen na zvyšovanie povedomia o dôležitosti bezpríspevkového darcovstva krvi, ale najmä sa ním vyjadruje poďakovanie všetkým darcom krvi, profesionálnym zamestnancom a dobrovoľníkom, ktorí s darcami krvi pracujú.

 

MÍĽA PRE MAMU 2010

Míľa pre mamu 2010    Trenčianský územný spolok SČK sa zapojil do akcie Materského centra Srdiečko. Sviatok Dňa matiek je krásnou príležitosťou vzdať úctu tej, ktorá nás priviedla na tento svet, svojej matke. MC Srdiečko 8. mája 2010 pozvalo všetkých opäť spolu vykročiť na Míľu pre mamu. 
  Tohto štvrtého ročníka sa zúčastnilo 17 210 účastníkov v 35 mestách a obciach na Slovensku. 
  Cieľom podujatia je pritiahnuť pozornosť verejnosti k hodnotám materstva a rodičovstva, posilniť spoločenské ocenenie mamičiek a ukázať aj bariéry, ktoré musia rodičia v živote prekonávať. 
  Počas celej akcie na účastníkov míle čakali malé aj väčšie príjemné prekvapenia, malé pozornosti, pre deti zaujímavé atrakcie a bohatý kultúrny program. Štart míle bol už tradične pred Materským centrom Srdiečko a cieľ na Mierovom námestí. 
  Tento rok prešlo v Trenčíne Míľu pre mamu 1 094 ľudí, čím sme sa zaradili na tretie miestospomedzi všetkých „míľových“ miest na Slovensku.

 

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 2010

Valentínska kvapka krvi 2010   Pätnásty ročník Valentínskej kvapky krvi pod zášťitou ministra zdravotníctva MUDr. Richarda Rašiho, MPH, mal za cieľ šíriť myšlienku rodinného darcovstva krvi, najmä výchovou k darcovstvu krvi. Má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom na školy, firmy a organizácie. 

Heslo kampane: Spolu zachránime
Termín kampane: 8.-26. február 2010

Do spolupráce sa zapojilo Ministerstvo zdravotníctva SR, Národná transfúzná službá SR a hematologicko- transfúzne oddelenia nemocníc, 38 Územných spolkov SČK na Slovensku, Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie, ako aj sponzori – STV, Cambridge university press, Thermal Piešťany, Hydrotour, cestovná kancelária a.s.

Vyhodnotenie predchádzajúcich ročníkov kampane Valentínska kvapka krvi:

rok               počet darcov                         počet prvodarcov
2010  
           20 079                                     5 123
2009             17 949                                     4 406
2008             17 596                                     4 682
2007             11 434                                     3 231

ČO ROBÍ ČERVENÝ KRÍŽ NA HAITI

Nasledujúce video približuje záchranné práce Červeného kríža na Haiti

 

OCEŇOVANIE DARCOV KRVI

Ocenovanie darcov krviTohto 9. novembra 2009 sme slávnostne ocenili niekoľkonásobných dobrovoľných darcov krvi zlatými a diamantovými plaketami prof. MUDr. J. Janského a medailov prof. MUDr. J. Kňazovického.
 

15. ROČNÍK ŠTUDENTSKEJ KVAPKY KRVI

 

Študentská kvapka krvi

    V dňoch 2. – 20. novembra 2009 zorganizoval Slovenský Červený kríž (SČK) už 15. ročník kampane Študentská kvapka krvi, ktorou chceli podporiť bezpríspevkové darcovstvo krvi.

   Tohto roku sa do Študentskej kvapky krvi zapojilo na NTS SR – pracovisko Trenčín 855 bezpríspevkových darcov krvi z toho 228 prvodarcovVšetkým darcom v mene SČK ako aj ľudí, ktorým táto krv pomože ďakujeme.

   Celú kampaň zastrešoval SČK v rámci svojich 38 územných spolkov, spolu s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc na celom Slovensku. 

   Cieľom Študentskej kvapky krvi je osloviť a motivovať prostredníctvom workshopov, letákova náborových aktivít najmä mladých ľudí a prvodarcov, aby sa stali bezpríspevkovými darcami krvi, spolu šírili myšlienku darcovstva, a tak pomohli zabezpečiť dostatok krvi  pre potreby slovenského zdravotníctva. 

Vyhodnotenie predchádzajúcich ročníkov kampane Študentská kvapka krvi:

rok               počet darcov                         počet prvodarcov
2
009             15 596                                     4 834 
2008             15 934                                     5215 
2007             12 523                                     3681 
2006             10727                                      4334 
2005             5903                                        1026

90 rokov SCKDEVÄŤ KRÍŽIKOV NA CHRBTE SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA

   6. februára 1919  sa začala písať novodobá história Červeného kríža na Slovensku. Práve vtedy totiž vznikol Československý Červený kríž a v týchto dňoch si pripomíname jeho 90. výročie. Červený kríž od svojho vzniku pomáhal pri riešení závažných problémov spoločnosti, v boji proti epidémiám, organizoval pomoc do zahraničia, poskytoval sociálnu pomoc a zbierky pre hladujúcich. Veľkú pozornosť tiež venoval zdravotnej výchove obyvateľstva. Po druhej svetovej vojne tisíce ľudí začalo využívať Pátraciu službu Červeného kríža. Ďalšou významnou oblasťou činnosti Červeného kríža bola a stále je aj výchova a získavanie bezpríspevkových darcov krvi.

Počas 90-tich rokov členovia, dobrovoľníci a pracovníci Slovenského Červeného kríža v zmysle siedmich princípov spoločnými silami pomáhali slabým, bezbranným a odkázaným. Tak ako si to prial aj náš zakladateľ Henry Dunant:
„Pomôžme všetci! Všetci sa každodenne z plných síl snažme o úprimnosť a odpustenie, o dobrotu a lásku, s odvahou a nádejou, že svet bude bez vojen a budeme žiť v mieri.“

 90 rokov histórie v skratke 

www.redcross.sk

Svetovy den darcov krvi - plagat14. JÚN – SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI

   Tento dátum patrí každoročne Svetovému dňu darcov krvi. Je celosvetovým vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí pravidelne dávajú životu ten najvačší dar, svoju krv. Význam celosvetového dňa darcov krvi je predovšetkým  upozornením na nenahraditelnost darcovstva krvi.
  Národná transfúzna služba pracovisko Trenčín organizuje 14. 6. (sobota) deň otvorených dverí od 7 – 11.00 hod, kedy môžu prísť darovať dobrovoľníci krv.13. júna 2008 (piatok) budú v Svadobnej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne oceňovaný bezpríspevkový darcovia krvi zlatou a diamantovou plaketou MUDr. Jána Jánskeho a Kňazovického plaketou.
 

SÚŤAŽ ZŠ V HMZ 2008

   Každoročnej súťaže Hliadok mladých zdravotníkov organizovanej miestnym Červeným krížom sa zúčastnilo štrnásť družstiev.  I keď počas roka ošetrujú na škole iba bežné odreniny, či krvácania z nosa, boli situácie, kedy si overili svoje zručnosti. 
  Mnohoroční favoriti z Motešíc ani tento rok neodišli bez diplomu a cien. Podľa učiteľky Viery Fialovej, ktorá sa im venuje spoločne s kolegyňou Gabrielou Laššovou, je za ich úspechom poctivá príprava. „V reštaurácii skolabovala čašníčka, tak som jej hneď vyložila nohy a zavolala záchranku,“ spomína. Ako dodala, veľkou odvahou sa preukázal aj žiak z motešického krúžku, ktorý vedel poskytnúť prvú pomoc svojmu dedkovi pri epileptickom záchvate. viac...

 

XV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. VLADIMÍRA HARINEKA

   MUDr. Vladimír Harinek bol priekopníkom výučby prvej pomoci na zdravotníckych školách aj medzi laikmi. Presadzoval poskytovanie účinnej prednemocničnej laickej prvej pomoci pri nešťastiach, úrazoch a náhlych vážnych ochoreniach. Pri nešťastí ako prví sú vačšinou laici, ľudia, ktorí nemajú so zdravotníctvom nič spoločné. Dobre si to uvedomoval aj MUDr. Harinek, preto aj so svojími spolupracovníkmi prijal spoluprácu s Územným spolkom SČK Bratislava III, kde pripravovali budúcich inštruktorov a školiteľov prvej pomoci SČK. viac… 

 

VÝUČBA PRVEJ POMOCI

   Prvá pomoc je jednou z hlavných aktivít SČK. Je to služba, ktorá je uznávaná nielen laickou verejnosťou, ale aj v priemyselných parkoch, v rozličných organizáciách a na školách. Školenia prvej pomoci prebiehajú počas celého roka. Kurz prvej pomoci  počas 8 hodín naučí základy prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch.

 

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

   Slovenský Červený kríž Územný spolok v Trenčíne vyhlasje v dňoch 1.-17.11. 2006 kampaň na získanie bezpríspevkových darcov krvi pod názvom Študenská kvapka krvi.
  Voláme Vás, mladých – študentov univerzity, študentov trenčianskych stredných škol, aby ste prišli darovať krv. Vašim šľachetným činom prejavite spolupatričnosť človeka k človeku, pomožete zachraňovať to najcennejšie – ľudský život a zdravie.
Čakáme Vás na Národnej transfúznej stanici v Trenčíne.

 

HLIADKY MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV

   Výučba prvej pomoci sa robí na základných a stredných školách formou nepovinne voliteľného predmetu. Praktické vedomosti a zručnosti si žiaci osvojujú aj prostredníctvom súťaží prvej pomoci. V rámci základných škôl sa každoročne konajú súťaže Hliadky mladých zdravotníkov pre I. stupeň s ukončením na úrovni krajského kola a II. stupeň základných škôl absolvuje súťaž Hliadky mladých zdravotníkov, ktoré končia na celoslovenskej úrovni. 

 

SÚŤAŽ ZŠ V HMZ 2008

   Každoročnej súťaže Hliadok mladých zdravotníkov organizovanej miestnym Červeným krížom sa zúčastnilo štrnásť družstiev.  I keď počas roka ošetrujú na škole iba bežné odreniny, či krvácania z nosa, boli situácie, kedy si overili svoje zručnosti. 
  Mnohoroční favoriti z Motešíc ani tento rok neodišli bez diplomu a cien. Podľa učiteľky Viery Fialovej, ktorá sa im venuje spoločne s kolegyňou Gabrielou Laššovou, je za ich úspechom poctivá príprava. „V reštaurácii skolabovala čašníčka, tak som jej hneď vyložila nohy a zavolala záchranku,“ spomína. Ako dodala, veľkou odvahou sa preukázal aj žiak z motešického krúžku, ktorý vedel poskytnúť prvú pomoc svojmu dedkovi pri epileptickom záchvate. viac..

 

SPOLUPRÁCA S POLÍCIOU

   Dopravná nehodovosť je veľmi vysoká nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Slovenský Červený kríž v spolupráci s odborom dopravnej polície Prezídia Policajného zboru SR každoročne organizuje preventívno-výchovné akcie umožňujúce vodičom motorových vozidiel overiť si vedomosti v poskytovaní prvej pomoci.

 

SOCIÁLNE STREDISKO DOM HUMANITY SČK

zastrešuje Domov dôchodcov s kapacitou 29 klientov a Domov sociálnych služieb s kapacitou 3 klienti, ktorý sa nachádza na Stromovej ulici v Trenčíne. Je to sociálne zariadenie s celoročným pobytom v ktorom sa poskytuje stravovanie, ubytovanie a zaopatrenie v 1, 2 a 3 posteľových izbách. Toto zariadenie poskytuje ubytovanie mobilným starším občanom a ľuďom odkázaným na pomoc SČK. Počas nepretržitej prevádzky sa o obyvateľov stará odborný personál. V DH SČK je zriadená aj vývarovňa a práčovňa, ktorá je klientom plne k dispozícii. Zariadenie je riešené ako bezbariérové a je obklopené  záhradou plnou zelene.

 

DARCOVSTVO KRVI

   V spolupráci s Národnou transfúznou službou pracoviskom Trenčín je organizované bezpríspevkové darcovstvo krvi. Za rok 2005 sme ocenili 215 darcov bronzovou plaketou Prof. MUDr. Jána Janského, 138 darcov striebornou, 64 darcov zlatou a 10 darcov diamantovou plaketou. Spolu máme 5206 ocenených.

   Krv môže darovať každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri pravidelnom darovaní do 64 rokov).  Človek, ktorý neprekonal infekčnú žltačku typu B.C, nie je nosičom HIV, neprekonal syfilis, nie je sexuálnym partnerom ľudí s uvedenými chorobami a neprišiel s nimi v poslednom roku do styku. Darcom môže byť ďalej človek, ktorý posledný rok nebol operovaný, tetovaný, liečený akupunktúrou, nemal prepichované uši, alebo iné časti tela, nedostal transfúziu krvi, plazmy a nepodstúpil endoskopické vyšetrenie. Krv môže darovať ktokoľvek, kto nepatrí k rizikovo sa správajúcim jedincom a štyri týždne po doužívaní antibiotík, bez hnačky, bez horúčky. Musí byť jeden týždeň po zubnom ošetrení, bez herpesu, mimo menzes, tehotenstva a dojčenia. Musí mať 48 hodín po preventívnom očkovaní a jeden rok po pôrode a nesmie pravidelne užívať žiadne lieky.

 

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA

   V dňoch 1. až 14. februára 2007 organizuje Slovenský Červený kríž 12. ročník kampane  na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi – Valentínska kvapka krvi . Kampaň je organizovaná v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a  hematologicko- transfúznymi oddeleniami nemocníc na celom Slovensku.
   Cieľom Valentínskej kvapky krvi SČK je prilákať a motivovať najmä mladých ľudí a prvodarcov, aby sa stali novými členmi rodiny bezpríspevkových darcov krvi, spolu šírili myšlienku darcovstva, a tak pomohli zabezpečiť dostatok krvi  pre rastúce potreby slovenského zdravotníctva.

   Ten kto bezplatne daruje krv, obdrží i tento rok po odbere špeciálnu pohľadnicu s motívom sv. Valentína – patróna všetkých zaľúbených. Pohľadnicu môže potom venovať alebo  poslať svojej blízkej osobe k sviatku všetkých zamilovaných. Zároveň je pohľadnica aj výzvou pre prijímateľa, aby sa tiež stal bezpríspevkovým darcom krvi a pomohol tak zachrániť ľudský život. 
   Všetci tí, ktorí sa zapoja do tohtoročnej Valentínskej kvapky krvi, darujú krv  a vyplnia evidenčnú kartu bezpríspevkového darcu krvi SČK budú zaradení do  žrebovania o atraktívne ceny od partnerov SČK. Žrebovanie sa uskutoční 23.2.2007 na Ústrednom sekretariáte SČK v Bratislave.