Máme okrúhle výročie

Veľká vec sa stala 11. Novembra 1991. Mesto Trenčín dalo do dvadsaťročného bezplatného  prenájmu svoje priestory nevyužívaných jaslí. A Slovenský Červený kríž v Trenčíne dostal svoju novú adresu.

Tieto krásne veľké priestory na rozľahlom pozemku sa nám v roku  2004 podarilo odkúpiť od mesta Trenčín za 1 korunu a stali sa majetkom územného spolku Trenčín.  Za uplynulých 30 rokov sme naše priestory zrekonštruovali od podlahy. Okná, fasádu, izby, klimatizáciu, kuchyňu…

Našimi chodbami prešlo nespočetne veľa ľudí v núdzi, starých, chorých, dúfajúcich. Vyškolili sme množstvo ľudí v prvej pomoci, ocenili statočných darcov krvi, nakŕmili hladné krky aj z okolia.

Čo si priať do ďalších rokov ? Snáď len aby myšlienka pomoci a lásky k osamoteným, hľadajúcim a v núdzi dokázala prežiť na tejto adrese ďalej.