Oceňovanie BDK zlaté a diamantové plakety

Plakety odovzdal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Jaroslav Baška.

Dňa 11.11.2016 sme na MsÚ v Trenčíne ocenili Dobrovoľných darcov krvi zlatou a diamantovou plaketou MUDr. Janského. Zároveň sme oslávili 25 výročie založenia Domu humanity SČK v Trenčíne. V zastúpení primátora mesta ocenených darcov privítal v priestoroch obradnej siene Mestského úradu poslanec Martin Petrík, ktorý je rovnako dlhoročným darcom krvi. Plakety odovzdal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, predseda Trenčianského samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška.

Vo svojom príhovore ocenil nezištnosť ľudí, ktorí sa takto majú možnosť nielen stretnúť, ale aj spoznať. Až 29 bezpríspevkových darcov krvi z trenčianskeho regiónu si prevzalo diamantové a zlaté plakety. Anton Gerbel, držiteľ diamantovej Janského plakety, daroval svoju krv už osemdesiatkrát. Ako spomienku na toto stretnutie sa aj on zapísali do pamätnej knihy mesta.

V rámci osláv 25. výročia založenia Domu humanity Slovenského Červeného kríža v Trenčíne, jeho riaditeľka odovzdala hosťom vyznamenanie II. stupňa Slovenského Červeného kríža za dlhoročnú pomoc a spoluprácu.