Pomáhame vám, aby ste vedeli pomôcť

Informácia, že jazyk už nemáme ničím pripínať ku košeli niektorých aj prekvapila.

Byť zastavený policajnou hliadkou, dať si skontrolovať autolekárničku a ešte byť "preskúšaný" z vedomostí o prvej pomoci nemusí prísť niektorým vodičom za radostný zážitok, hlavne keď sa niekam ponáhľajú.

Reakcie našich vodičov, ktorých sme počas našich kontrol zastavili však boli skôr pozitívne. Príjemným faktom aj bolo, že namiesto pokuty za zastaralú lekárničku si mohli hneď na mieste zakúpiť novú v trhovej cene. Škoda, že sme ešte nevymysleli nejakú náhradu aj za pokutu za prekročenie rýchlosti. Na prípadné následky nedodržiavania pravidiel cestnej premávky sme poukázali aj veľmi živým spôsobom. Neostali sme len pri pozeraní, ale aj prakticky sme si s vodičmi zopakovali ich vedomosti o prvej pomoci. Informovali sme ich o posledných zmenách v pravidlách, ktoré niektorý mali zafixované ešte z čias, keď oni chodili do základnej školy. Informácia o dýchaní z úst do úst v pomere 30:2, alebo, že jazyk už nemáme ničím pripínať ku košeli niektorých aj prekvapila. Našťastie všetci vedeli aspoň základné telefónne číslo na záchranú službu 155 alebo 112.