Snem SČK v Trenčíne 2017

Prišla aj pani Viceprezidentka.

Svojou prítomnosťou nás poctila aj pani PhDr. Helena Kobzová Viceprezidentka SČK