V Trenčíne sa učili zachraňovať život

Cieľom akcie bolo motivovať ľudí, aby sa o problematiku prvej pomoci viac zaujímali.

Dňa 16. októbra sme sa vybrali v stabilnej zostave na námestie v Trenčíne, aby sme opäť upozornili na dôležitosť prvej pomoci. V rámci Európskeho dňa záchrany života bol kladený dôraz na neobmedzené schopnosti našich rúk.

Stanovišťom sa stala v jesennom počasí nevyužitá terasa kaviarne Omar. Tu nás privítali s radosťou, prispôsobili pergolu proti prípadnému dažďu, potešili aj kávou zdarma. Ako obvykle sme okoloidúcim merali krvný tlak a poskytovali fundované rady týkajúce sa prvej pomoci. Najväčší záujem prejavili rodičia malých detí a húf žiakov štvrtého ročníka zo 7. ZDŠ v Trenčíne. I keď deťom na dokonalú masáž srdca nestačili sily, prekvapili zapálením aj teoretickými vedomosťami. Za úspešnú resuscitáciu tí väčší získali autolekárničky a teplomery, tí menší perá s logom SČK.

Cieľom akcie bolo motivovať ľudí, aby sa o problematiku viac zaujímali a prípadne absolvovali aj akreditovaný kurz prvej pomoci, ktorý vyučuje aj Slovenský Červený kríž. Dva zásadné nástroje, ktoré znamenajú rozdiel medzi životom a smrťou, ruky, si nosíme každý so sebou. Naučme sa ich používať.

 

Mgr. Andrea Koppiová