Kurz prvej pomoci

Vaše prihlášky na najbližší základný 8 hodinový kurz v SČK Trenčín môžete posielať na email trencin@redcross.sk, alebo nám volajte na tel.: 032/ 652 85 19, Riaditeľka: 032/ 652 85 51


SČK organizuje kurzy prvej pomoci pre občanov, zamestnancov a autoškoly

Osnova základného 8 hodinového kurzu je spracovaná podľa jednotlivých zásad poskytovania prvej pomoci. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti nácviku poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch, vyslobodenie zraneného z automobilu, správanie sa pri autonehode, nácvik srdcovo-cievnej resuscitácie. Absolvent kurzu dostane potvrdenie o absolvovaní kurzu schválené ministerstvom zdravotníctva SR. Výučba sa koná v priestoroch SČK na Stromovej ul.

Cena kurzu je 30 € na osobu.

Napíšte nám