Miestne spolky

Zoznam MS SČK okr. Trenčín

1. MS SČK – Drietoma 
2. MS SČK – Choch. Velčice 
3. MS SČK – Luborča 
4. MS SČK – Mníchová Lehota
5. MS SČK – Trenčianska Turná 
6. MS SČK – Svinná 
7. MS SČK – Trenčín stred 
8. MS SČK – Trenčín Biskupice
9. MS SČK – Dom Humanity 
10. MS SČK – Považský cukor 
11. MS SČK – RÚVZ 
12. MS SČK – Stredná zdravotná škola 
13. MS SČK – Prejta Dubnica n/V

 Zoznam MS SČK okr. Nové Mesto nad Váhom

1. MS SČK – Bzince p/J 
2. MS SČK – Miškech dedinka 
3. MS SČK – Pobedim