Zapojte sa

Dobrovoľníci sú nosnými piliermi a nositeľmi myšlienok a princípov Slovenského Červeného kríža. Podieľajú na všetkých aktivitách SČK a na jednotlivé činnosti sú špeciálne vyškoľovaní. V roku 2013 Slovenský Červený kríž evidoval 8 873 dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na aktivitách v oblasti prvej pomoci, darcovstve krvi, pri poskytovaní sociálnych služieb a v humanitárnej pomoci.

SČK je riadnym členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Ako sa stať členom

Členom Slovenského Červeného kríža sa môže stať ktokoľvek od 5 rokov. V súčasnosti evidujeme takmer 70 000 členov.

– Členstvo v SČK je dobrovoľné.
– Členom Slovenského Červeného kríža sa môže stať každá fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s princípmi a poslaním Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené v Stanovách SČK.
– Každý člen si musí zakúpiť každoročne členskú známku v hodnote 1,00 €. Členské známky má vedené v členskom preukaze.
– Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti člena upravujú Stanovy SČK.
– Prihlášku môžete dostať na územnom spolku SČK alebo na miestnom spolku SČK.
Prípadne si ju môžete stiahnuť tu nižšie a doniesť alebo zaslať na našu adresu (Slovenský Červený kríž územný spolok Trenčín, Stromová 5, Trenčín 911 01).
– Podľa veku a Vášho záujmu si môžete vyplniť prihlášku za člena Mládeže SČK (od 5 do 25 rokov) alebo člena miestneho spolku SČK. Ako členovia SČK sa potom môžete realizovať v zložkách SČK, ako sú Vodná záchranná služba alebo Klub darcov krvi.

Ak máte nejaké otázky, či vás niečo zaujíma, napíšte nám do formulára, alebo na trencin@redcross.sk.