Oceňovanie darcov krvi v roku 2020

Ctení darcovia,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 Slovenský Červený kríž nebude do odvolania organizovať hromadné slávnostné oceňovanie mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi.

Preto Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali ohľadom ďalších informácií.

Kontakty na územný spolok Trnava