Podporte nás

DARUJTE 2% DANE

Pomôžte nám zachraňovať ohrozené životy, plniť výchovno – vzdelávacie, humanitárnesociálne a  zdravotné  úlohy. Predovšetkým sa zameriavame na :

  • nábor  a  morálne ocenenie darcov krviktorí darujú to najvzácnejšie čo majú – vlastnú krv na záchranu životatých, ktorí to potrebujú. Darcov krvi oceňujeme pri 10, -20, -40,- 80,- 100 a viac násobnom darovaní – za významnú celoživotnú humanitárnu činnosť, za záchranu života.
  • vykonávame výučbu prvej pomoci pre verejnosť. Zvýšeniu kvality kurzov a školení majú prispieť aj 2% (vybavenie technikou, kvalitnými resuscitačnými modelmi na nácvik oživovania,…)
  • organizovanie súťaží v poskytovaní prvej pomoci pre deti. Ročne sa ich zúčastní do 500 detí Základných škôl. Našim krédom je : aby mladá generácia bola nielen ochotná, ale najmä schopná pomôcť pri život ohrozujúcich stavoch.
  • pôsobíme v oblasti civilnej obrany a ochrany obyvateľstva – poskytujeme záchrannú pomoc a službu v krízových situáciách a pri živelných pohromách. Pomáhame  starším ľuďom, chorým občanom so zdravotným postihnutím, osamelým a všetkým, ktorí sa ocitli na pokraji núdze alebo v ohrození života.
  • plníme ďalšie úlohy, o ktoré nás požiada vláda Slovenskej republiky, ak sú v súlade s princípami Červeného kríža

Zvážte prosím možnosť podporiť toto naše poslanie, darovaním 2%, resp. časťou odvedených daní v prospech Slovenského Červeného kríža a tým aktívne pomôcť skvalitniť uvedené aktivity. Kladieme dôraz na adresnú pomoc a efektívne využívanie finančných zdrojov.