Vodná záchranná služba

Základné poslanie a aktivity VZS SČK

Základné poslanie VZS SČK vyplýva zo zákona o SČK, zo Stanov SČK, Štatútu VZS SČK a ďalších právnych dokumentov.

Medzi aktivity VZS SČK patrí školenie plavcov záchrancov, preventívna a záchranárska činnosť na vodných plochách, bazénoch, kúpaliskách, zariadeniach pre vodné atrakcie, športová činnosť doma v zahraničí, medzinárodná výmena informácií o záchrane na vode.

Hlavnou aktivitou VZS SČK je preventívna a záchranná činnosť na otvorených vodných plochách ako je napríklad Liptovská Mara (MS VZS SČK Liptovský Mikuláš), Zemplínska Šírava, Domaša, Vinné (MS VZS SČK Prešov), Zlaté piesky, Kuchajda, Draždiak (MS VZS SČK Bratislava), atď. najmä v dobe letnej sezóny. S ohľadom na sezónnosť tejto práce ju vykonávajú členovia VZS SČK popri svojom zamestnaní na úkor dovolenky eventuálne prázdnin.

Na krytých bazénoch slúžia najmä profesionálni plavčíci, ktorí absolvovali školenie VZS SČK, ale aj dobrovoľní plavčíci záchranári, ktorí vypomáhajú predovšetkým v čase zvýšenej návštevnosti. Okrem preventívnych a záchranárskych činností VZS SČK, ktoré sú zamerané predovšetkým na rekreačné využitie vodných plôch a bazénov je možné využívať členov VZS SČK na záchranu ľudských životov a materiálnych hodnôt pri živelných katastrofách, predovšetkým pri záplavách. Dôležitou činnosťou VZS SČK sú záchranárske činnosti pri pretekov rôzneho športového zamerania na otvorených vodných plochách. Členovia špecializovaných záchranárskych tímov uskutočňujú svoje aktivity pri pretekoch v jachtingu, rýchlostných člnov a vodných skútrov, slalomových a zjazdových pretekov na divokej vode, atď.

Organizačnú štruktúru VZS SČK tvoria miestne spolky VZS SČK (MS VZS SČK) a školiace strediská VZS SČK (ŠS VZS SČK).

VZS SČK ma vo svojej organizačnej štruktúre 9 miestnych spolkov SČK pri územných spolkoch v Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Prešove, Komárne, Nitre, Michalovciach, Leviciach, Nových Zámkoch a Topoľčanoch.
Školiace strediská VZS SČK fungujú v Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Prešove a v Nových Zámkoch.

Najvyšší predstavitelia Vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža

  • prezident VZS a predseda Výkonnej rady VZS  –  JUDr. Ing. Roman RYBÁK
  • prvý viceprezident VZS a podpredseda Výkonnej rady VZS  –  Mgr. Juraj SKRIP
  • druhý viceprezident VZS a člen Výkonnej rady VZS  –  Mgr. Juraj CZUPRÁK
  • člen (zvolený) Výkonnej rady VZS  –  PaedDr. Robert KORIM
  • člen (zvolený) Výkonnej rady VZS  –  Mgr. Ján KUSKA
  • člen (poverený) Výkonnej rady VZS  –  Ing. Jan MAIXNER
  • člen (vedúci školiaceho strediska VZS BA) Výkonnej rady VZS  –  Mgr. Michal BARAN
  • člen (vedúci školiaceho strediska VZS LM) Výkonnej rady VZS  –  Mgr. Marek MARCINČIN
  • člen (vedúci školiaceho strediska VZS PO) Výkonnej rady VZS  –  Mgr. Martin HUMEŇANSKÝ
  • člen (vedúci školiaceho strediska VZS NZ) Výkonnej rady VZS  –  Robert KREŠKÓCI